Diensten zondag 2 december | 1e adventszondag:
09:30 uur: ds. E. van Wijk, bevestiging Ambtsdragers
18:30 uur: ds. E. van Wijk, voorbereiding viering Heilig Avondmaal
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 150:1, n.m. Psalm 26:1,8
– Kinderoppas: Anita Bogers, Thijs Roubos, Edith Haverhals, Aline Brouwer.
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: Mevr. E. Timmermans (tel. 275576)
– Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud geluidsinstallatie.

Bij de diensten:
Zondag twee uitzonderlijke diensten (alle diensten zijn bijzonder). We zijn dankbaar dat in de morgendienst zowel Peter Nieuwkoop als ook Nico Visser opnieuw hun ambtswerk mogen oppakken. Ze mogen daarbij opnieuw hun ja-woord geven en eveneens Gods zegen voor onderweg ontvangen. We leven met hen en hun gezinnen daar naartoe. In de avonddienst is daar de voorbereiding op de Maaltijd van de Heere. Tegelijk is D.V. zondag ook de periode van Advent begonnen. We leven toe naar Zijn komst, straks en toen. Maranatha!

Vanuit de kerkenraad:
Vanuit de diaconie:
Giften:
Onze pastoraal werker Arend van Mourik, ontving 1 x €10,- en 1 x €30,- voor de “Zambia”groep. Daarnaast werd door hem op diverse bezoeken de afgelopen weken in totaal €80,- voor de diaconie ontvangen. De Diaconie heeft via de bank een gift ontvangen voor dankstond van €50,- en een gift van €75,- , bestemd voor de Diaconie. In de Diaconie collecte van 11 Nov. werd een gift van €50,- ontvangen in een envelop voor Dankdag. Wij zouden graag in contact willen komen met de gever, want wij weten niet of die gift bedoeld is voor de Diaconie of voor het CVK. Hiervoor graag contact opnemen met Diaken Wim Faro, of via briefje in de collecte zak.
Collectebus catechese:
De opbrengst van de collecte bus van de catechese over het seizoen 2017/2018, bestemd voor het werk van ons zendingsechtpaar Hans en Gerrie Kasbergen was €179,04. Voor al deze gaven, hartelijk dank.

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Collectemunten:
Maandag 3 december is er D.V. weer gelegenheid om collectemunten af te halen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur.
Giften: Onze pastoraal werker Arend van Mourik, ontving de volgende giften: 1 x €5,- ; 3 x €10,- ; 1 x €25,- ; 1 x €30,- en 1 x €40,- voor de kerk en 1 x €10,- voor het restauratiefonds.
Mevr. N. Mayers ontving €5,- voor het Jeugdcentrum en Mevr. S. Dank- Paans ontving via de HVD €5,- voor de Kerk. Via Ds. van Wijk werd €50,- ontvangen voor het werk van het CvK.
Opbrengst collecten oktober tot en met 18 november 2018: Kerk en eredienst € 2.612; Bijstand Pastoraat € 390; Jeugdcentrum € 606; Restauratiefonds € 422; Onderhoud pastorie € 346; Orgelfonds € 378; Verwarming € 356 . De dankdagcollecte heeft, inclusief de via de bank ontvangen giften, het hele mooie bedrag opgebracht van € 4.915. Hartelijk dank voor al deze gaven.
Koningsdag 2019 Inmiddels zit het eerste overleg voor Koningsdag 2019 er al weer op. We kijken terug naar een geslaagde editie in 2018 en hopen volgend jaar dat te kunnen herhalen. Hierbij vermelden we de datums voor het inzamelen van spullen voor de rommelmarkt. 8 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april. Oftewel elke tweede zaterdag van de maand tussen 10u en 11u. Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle. De afgelopen jaren zijn er regelmatig kapotte of vieze spullen ingeleverd, deze spullen gaan we niet meer aannemen. Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers / beeldschermen aan. Tot slot zoeken we iemand die met ons mee wil denken bij de vergaderingen (4x / jaar á max. 1,5 uur) en mee wil helpen bij de uitvoering op 27 april. Heb je originele ideeën of praktische tips en deel je die graag met ons? Spreek ons gerust aan! Marcel Wagemakers, Kees Roubos, Margriet Haverhals, Dick van Tuijl en Joost Schouten.

Vanuit het jeugdwerk: 
Duif:
Beste duivers, komende zaterdag 1 december is er weer Duif. Vanaf 19.45 zijn de deuren van het honk open en we willen onder andere sinterklaas vieren. Neem een leuk kado mee ter waarde van € 3,- . Ook als je nog niet eerder geweest bent en in klas 1,2 of 3 van het voortgezet onderwijs zit, van harte welkom! Tot zaterdag!

Sprang bouwt aan verandering:
Stamppotactie:
We kijken terug op een geslaagde stamppotactie. Hier volgen een aantal feitjes: Wist u dat; Er de eerste keer 82 kopers waren en afgelopen keer 92? Er in totaal 233 kilo stamppot besteld is? Waarvan 91,5 kilo hutspot, 80,5 kilo boerenkool en 61 kilo zuurkool? Er 331 rookworsten geleverd zijn? De stamppotten door Groente en fruitspeciaalzaak Timmermans gemaakt zijn? De rookworsten door Jumbo Sprang-Capelle gesponsord zijn? Er in totaal ongeveer €1400,- opgehaald is? Wij bedanken iedereen die stamppot besteld heeft en dit tot een groot succes heeft gemaakt!
Kerstmarkt:
Op zaterdag 8 december van 14:00 tot 17:00 wordt in gemeentecentrum de Rank in Besoyen de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. Dit jaar gaat een gedeelte van de opbrengst naar de actiegroep Zambia. Er zijn diverse mooie kerststukjes te koop, andere geschenkartikelen en kerstkaarten. Ook kunt u een kopje koffie drinken met heerlijke appeltaart of cake, en erwtensoep nuttigen, dit onder het genot van live gespeelde kerstmuziek. Er is een kerstrommelmarkt, en voor de kinderen zijn er diverse leuke activiteiten. Hopelijk tot dan!

Kerstviering:
De commissie van de contactmiddagen, de vrouwen- en de mannenvereniging, organiseren D.V. 19 december, in de middag, een kerstviering. De inloop is vanaf 14.30 uur. Het programma vangt aan om 15 uur. De broodmaaltijd vangt D.V. aan om 17.30 uur. U wordt gevraagd, voor de maaltijd en voor het vervoer, uzelf op te geven bij Petra van Baardwijk, 0416-276493. Dat kan tot en met 15 december. We zien uit naar een goede ontmoeting!

Doopdienst:
D.V. 16 december hopen we een doopdienst te hebben. Als u in deze dienst uw kind ten doop wilt houden, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 8 december kenbaar te maken bij uw wijkouderling of bij de predikant.

Nieuwsbron: 
De laatste (Kerst)nieuwsbron van dit jaar zal op vrijdag 21 december verschijnen, kopij kan worden aangeleverd op nieuwsbron@hervormd-sprang.nl of op koos.de.jong@home.nl Vermeerstraat 15. Uiterste inleverdatum is dinsdag 11 december 2018.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 6 december 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 3 december om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
We ontvingen een gedicht van Gerda Lentink, waarmee ze ons gezegende dagen toewenst. Heel gepast, aangezien we inderdaad komende zondag de eerste Adventszondag hebben. Het gedicht heet “Advent”:

Mijn ziel maakt groot de Heer
Maria boog in eerbied voor U neer
De boodschap door God haar gebracht
Was in gedachten, dag en nacht

Zingen wij de lofzangen met Advent
Daar U toch al onze gedachten kent
Vergeef wat wij U tekort doen Heer
Deze dagen zijn toch meer
dan alleen de sfeer op deze dagen
Ziet U ons aan in uw welbehagen

God heeft de mensen lief, al eeuwen lang
Laten u en ik dan danken in een lofgezang.

We danken Gerda hartelijk voor de inzending. Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk