Helaas hebben we moeten besluiten, dat vanwege het gebrek aan aanmeldingen de oudjaarsduik niet door kan gaan.
We vinden het heel jammer omdat we ook veel vrijwilligers en enthousiaste sponsoren hebben moet afzeggen.
We bedanken Aannemersbedrijf Van Wijlen BV, Slagerij Joost Donders en de PLUS Frans Andriessen voor hun ondersteuning en enthousiasme voor het evenement. We hopen u bij één van onze volgende acties weer te mogen ontmoeten. Namens Sprang duikt voor verandering graag tot ziens.