Zaterdag 12 januari is er de tweede mogelijkheid om spullen in te leveren. Dit kan van 10.00 tot 11.00 uur.
Locatie: Oudestraat 84, Sprang-Capelle.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig kapotte of vieze spullen ingeleverd, deze spullen gaan we niet meer aannemen.
Daarnaast nemen we geen grote bankstellen, bedden, witgoed en oude computers/beeldschermen aan.
We willen iedereen bedanken voor de spullen die al ingeleverd zijn en dat jullie rekening hebben gehouden met bovenstaande punten.

De volgende inleverdata zijn: 9 februari, 9 maart en 13 april.