Kerkbalans 2019 – Geef voor je kerk!
Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van onze kerkelijke gemeenschap. “Geef voor je kerk”. Met dit motto start in de komende week (vanaf 21 januari) de actie Kerkbalans. De opbrengst van deze actie is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De envelop wordt de komende week aan u overhandigd door één van onze gemeenteleden. In de week van 28 januari wordt uw antwoord weer opgehaald. In de envelop vindt u een informatiefolder over onze gemeente. Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u dit jaar kunt bijdragen aan onze gemeente. U kunt dit formulier in de bijgesloten antwoordenvelop doen, liefst voordat wij weer bij u aanbellen. Bij voorbaat hartelijke dank!  Alleen met elkaar kunnen wij de gemeente in stand houden!