We kijken terug op een zeer geslaagde Monumentendag. We mochten veel bezoekers en belangstellenden ontvangen. En daarop willen we dan ook de kunstenaars, zangeressen. organist en uiteraard de vele bezoekers bedanken voor de gezellige en leuke dag.
Een hartelijke groet namens de open Monumentendag commissie.

Kijk hier om een indruk te verkrijgen van deze geslaagde dag