Woensdag 6 november is het dankdag voor Gewas en Arbeid. In deze week wordt in onze gemeente de Dorcas Voedselactie gehouden. Op deze wijze willen we meeleven met en zorgen voor onze medemensen in Oost-Europa. Ook vanuit onze gemeente gingen veel voedselpakketten naar Oost-Europa.
De diaconie roept u op deze actie te steunen. Dit kan door een voedselpakket samen te stellen en/of een gift voor de transportkosten te geven. Laten we degenen die het minimaal noodzakelijke vaak ontbreekt, niet vergeten. Het is niet verplicht alle producten van het voedsellijstje te kopen. Alle bijdragen, klein of groot, zijn van harte welkom.

Kijk hier voor de samenstelling van het voedselpakket!

Jeugdcentrum:
De boodschappen kunt u zaterdag 9 november, tussen 10.00 en 13.00 uur afgeven in het Jeugdcentrum.

Supermarkten:
Jumbo Sprang-Capelle doet mee aan de actie. Het voedselpakket (€ 20,-) kunt u bij de kassa afrekenen. De doos wordt door Jumbo bij de diaconie afgeleverd. U hoeft dan niet zelf het pakket naar het Jeugdcentrum te brengen. U kunt natuurlijk ook de producten van het voedsellijstje los kopen.

Dankdagdienst:
Tijdens de kinderdienst op dankdag woensdagmiddag 6 november kunnen de kinderen hun producten inleveren in de kerk.

Hervormd Besoyen:
In kerkelijk centrum De Rank te Hervormd Besoyen kunnen ook voedselpakketten ingeleverd worden. Hou hiervoor de berichtgeving vanuit Besoyen in de gaten.

Meer info over de actie volgt nog via Voetius. Voor meer info en veelgestelde vragen over Dorcas: vraag een van de diakenen of kijk op http://dorcas.nl/help-mee/voedselactie/.

Wilt u de actie financieel steunen? Dat kan natuurlijk ook. U kunt uw gift overmaken op:
NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. Diaconie N.H. Gem. Sprang o.v.v. Dorcas 2019