Beste gemeenteleden,
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.
Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen
via iDEAL betalen. De aandachtspunten zijn hierbij:

  • Dat de betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
  • Het totale bedrag van de digitale collecte wordt via een verdeelsleutel doorgeboekt naar de doelen van Diaconie (40% van uw bijdrage) en Kerkrentmeesters (60% van uw bijdrage).

Wij danken u voor uw gift!

 

 

 

 

Klik op bovenstaande collectezak om uw bijdrage over te maken. Kiest u vervolgens voor ‘anoniem’,  “laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet
U kiest zelf wat u wilt geven.

Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2025 23 t.n.v. diaconie Herv. Gem. Sprang met vermelding van de bestemming.
Of op rekeningnummer  op het rekeningnummer van het CvK: NL79 RABO 0373729448.t.n.v. CvK Herv. Gem. Sprang