Beste ouders en kinderen:
Deze zondag gaan we verder met verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God.

Zondag 20 september staat 1 Koningen 19:1-16 centraal: Elia moet vluchten voor koningin Izebel. Wanneer hij moe en wanhopig tot God bidt, laat God zich op een verrassende manier aan hem zien. De werkbladen volgen nog in de loop van volgende week. Groeten van de KND.

Koningen-Zondag-4-Elia-ontmoet-God-Leeswijzer-voor-thuis-b
Koningen-Zondag-4-Elia-ontmoet-God-Opdracht-en-werkbladen-b

Zondag 13 september staat 1 Koningen 18:17-46 centraal: Elia en de profeten van Baäl proberen met een spectaculaire proef allebei de macht van hun eigen god te bewijzen, om zo de Israëlieten voor die god te winnen.

Koningen-Zondag-3-Elia-en-de-profeten-van-Baal-Leeswijzer-voor-thuis-c (1)
Koningen-Zondag-3-Elia-en-de-profeten-van-Baal-Opdracht-en-werkbladen-b (1)

 

KND vorige week: 
Beste kinderen en ouders, Na een bijzondere tijd van thuis naar de KND te luisteren, hopen we zondag 6 september weer te starten met de KND in het Jeugdcentrum. Iedere week zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 welkom. Voor de kinderen die thuis de kerkdienst kijken/luisteren staan de downloads klaar op de website. Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen, en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een indrukwekkende ontmoeting met God. Op deze zondag staat 1 Koningen 17:1-16 centraal: Elia komt tijdens een hongersnood bij een weduwe en zorgt dat zij en haar gezin genoeg te eten hebben. Kijk hier voor de de downloads die horen bij dit Bijbelverhaal. We hopen jullie snel weer te ontmoeten! Leiding KND

Eerder: 

Beste kinderen en ouders,
Deze zondag is de tweede van een aantal teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die we door het jaar heen lezen. Op deze zondag staat Jakobus 3:1-5 en 9-12 centraal: Jakobus roept zijn lezers op om goed op hun woorden te letten. We richten ons op het effect dat onze woorden kunnen hebben.
We luisteren naar het verhaal van Joas. Luister je lekker mee? We gaan ook weer liedjes zingen. Er is ook weer een knutselblad hiervan om te verwerken.
Veel plezier! De KND

Om het programma te bekijken en moet hem (rechtsboven in het scherm) downloadenAlleen op deze wijze kun je de liedjes beluisteren en het verhaal horen. We wensen jullie veel plezier met elkaar.Hartelijke groeten, De KND-leiding .

Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Matteüs 18:21-35 centraal: een voorbeeld waarin Jezus uitlegt wat vergeven is en hoe je dat moet doen. We richten ons op Jezus die zegt dat je moet vergeven zonder bij te houden hoe vaak je dat hebt gedaan. We luisteren naar het voorbeeld van de koning die medelijden krijgt met zijn dienaar en hem een grote schuld kwijtscheldt. Luister je lekker mee? Daarna gaan we weer liedjes zingen. Natuurlijk gaan we ook weer knutselen! Veel plezier! De KND

Vakantie

Speciaal voor de zomervakantie hebben de makers van Bijbel Basics het zomerpakket gemaakt. Dit pakket kun je uitprinten en meenemen op vakantie. Het staat vol met leuke opdrachten, verhalen, weetjes en vragen om over na te denken. Op deze manier kun je ook op vakantie meedoen met de Kindernevendienst. In het vakantiepakket komen dezelfde verhalen terug als op de website. Let goed op bij het uitprinten. Er zijn twee versies. Een voor de kinderen van 4 tot 8 jaar en één voor de kinderen van 8 tot 12 jaar. We wensen jullie veel plezier en zouden het leuk vinden als jullie een foto van de KND op vakantie sturen.

Inleiding.
Zomerpakket 4 – 8 jaar.
Zomerpakket 8 – 12 jaar.

Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Matteüs 7:1-5 centraal: een voorbeeld van Jezus uit de Bergrede waarin hij oproept om voorzichtig te zijn met je oordeel over anderen. We richten ons op Jezus die zegt dat je vooral op je eigen fouten moet letten, in plaats van op de fouten van anderen. Jezus zegt dat je andere mensen niet moet veroordelen. Geniet van het Bijbelverhaal en de liedjes. Ook succes met de knutsels! Groeten, de KND.

Deze zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit het evangelie volgens Matteüs. Elk van deze vier teksten laat Jezus als wijze leraar zien. Op deze zondag staat Matteüs 6:25-34 centraal: Aan de hand van voorbeelden vertelt Jezus dat God elke dag met liefde voor je zorgt, en dat je je dus geen zorgen hoeft te maken over de materiële dingen. Het is belangrijker om je op God en zijn nieuwe wereld te richten. We richten ons op het voorbeeld van de vogels: net zoals God elke dag voor de vogels zorgt, zo zal God ook elke dag voor de mensen zorgen. God weet wat je nodig hebt. Wij wensen jullie veel luister-, zing- en knutselplezier!  Deze keer hebben we weer extra knutsel werkbladen toegevoegd die je hier kunt vinden. De KND

We hebben in de afgelopen 3 weken gehoord hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat alles een eigen tijd heeft. Op deze zondag (26 juli) staat 1 Koningen 6:1-38 centraal. Koning Salomo bouwt de tempel voor God. We richten ons op de bouw van de tempel voor God, precies zoals Salomo het bepaalt. De tempel als een huis voor God: God wil bij de Israëlieten wonen. Luister weer naar een mooi verhaal, zing lekker mee met de liedjes en geniet van het knutselen. Veel plezier, de KND

Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen over de wijze koning Salomo en een wijsheidstekst uit het bijbelboek Prediker. Op deze zondag staat Prediker 3:1-8 centraal: voor alles in het leven is er een eigen tijd. Voor alles in het leven is een eigen tijd. We richten ons erop dat er een tijd is om te huilen en verdriet te hebben, en een tijd om te lachen en te dansen. Luister met ons mee naar het verhaal, praat met elkaar over de vragen die bij het
verhaal horen. Knutsel fijn mee, terwijl je naar een bijpassend liedje luistert. Veel plezier! De KND

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We lezen in dit blok ook een wijsheidstekst uit het bijbelboek Prediker. Op deze zondag staat 1 Koningen 3:5-28 centraal: koning Salomo is een wijze koning. We richten ons op koning Salomo die aan God mag vragen wat hij maar wil; hij kiest voor wijsheid om het volk goed te kunnen leiden. We luisteren naar het verhaal van koning Salomo die zijn wijsheid laat zien als hij een oordeel uitspreekt over twee moeders die ruzie hebben over een kind.  Zing mee en luister naar het verhaal. Ook deze week kun je weer lekker met ons mee knutselen! Hartelijke groeten, de KND

Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over Salomo. We lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is, en dat hij de tempel voor God bouwt. We lezen in dit blok ook een wijsheidstekst uit het bijbelboek Prediker. Op deze zondag staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël. We richten ons op Salomo die zijn vader David opvolgt als koning. Aan die opvolging gaat een spannend verhaal vooraf over de troonopvolgers Adonia en Salomo. Adonia eigent zich de troon toe, terwijl Salomo door David als de nieuwe koning aangewezen wordt. Zing lekker mee en luister naar het verhaal! Kijk ook weer bij de knutselbladen, die leuk zijn om te doen De extra opdracht van deze week gaat over ‘afscheid nemen en kennis maken’. Het volk nam afscheid van koning David en maakte kennis met koning Salomo. Jullie nemen deze week afscheid van de leerkracht en maken na de zomervakantie kennis met je nieuwe leerkracht. Sommige van onze jeugd nemen zelfs afscheid van de basisschool en maken kennis met een heel nieuwe school! Spannend, maar ook leuk! Daarom gaan we ‘zwaaiende handjes’ maken. Omtrek je hand op een stuk papier en kleur hem mooi in. Omdat zondag 12 juli de eerste zondag in de zomervakantie is, zal deze opdracht voorlopig de laatste extra opdracht zijn die jullie nog kunnen sturen naar KND@hervormd-sprang.nl Dag allemaal!! De KND

Deze zondag is de vierde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Matteüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke man. We richten ons erop dat je goed je best moet doen als je ergens verantwoordelijk voor bent. Dat God ieder mens gaven en talenten geeft die bij die persoon passen en die je mag inzetten voor goede dingen. Zing lekker mee en luister naar de gelijkenis die Jezus vertelt! Ook zijn er weer leuke knutselbladen om te doen. Deze week gaat de extra opdracht over ‘Sprang got Talent!’. Laat door een foto, filmpje of geluidsopname zien of horen waar jij goed in bent, wat jouw talent is. Stuur je foto, filmpje of geluidsopname naar KND@hervormd-sprang.nl . Wij zijn benieuwd naar de talenten van de jeugd van Sprang! Hartelijke groeten, de leiding van de KND

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Matteüs 25:1-13 centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt. We richten ons op de vijf verstandige meisjes die een lamp bij zich hebben én olie om de lamp te laten branden. We luisteren naar de oproep om goed te blijven opletten, omdat we niet weten wanneer God zal komen. Zing lekker mee en luister naar de gelijkenis die Jezus vertelt! Ook zijn er weer leuke knutselbladen om te doen. Deze week gaan we met de extra opdracht een feestlamp maken. In dit experiment maken de kinderen feestelijke lampen van water, olie en voedingskleurstof. De volledige beschrijving komt zaterdag online! Stuur de foto van je feestlamp naar KND@hervormd-sprang.nl . Hartelijke groeten, De KND-leiding

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Matteüs 20:1-16 centraal: een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld onze wereld ondersteboven keert. Het voorbeeld van de arbeiders vertelt iets over hoe beloningen eruitzien in Gods nieuwe wereld, en voor wie die beloningen zijn. Het gaat er hierbij om dat God mensen beloont op basis van zijn goedheid: iedereen krijgt dezelfde beloning (20:14). Je moet niet denken dat je recht hebt op een grotere beloning omdat je er eerder bij was. God wil graag net zoveel geven aan de laatsten als aan de eersten. Zing lekker mee en luister naar de gelijkenis die Jezus vertelt! Er zijn ook weer leuke knutsel,- en puzzelbladen. Deze week gaan we met de extra opdracht een beloning maken. Maak een medaille of een vaantje voor iemand die dit volgens jou verdient! Stuur de foto naar KND@hervormd-sprang.nl . Wij zijn benieuwd wie jij wilt belonen en waarom!
Hartelijke groeten, De KND-leiding

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld. Op deze zondag staat Matteüs 13:44-46 centraal: twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het eerste voorbeeld: de man die een schat in de grond vindt en alles overheeft voor die schat. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het tweede voorbeeld: de koopman die op zoek is naar mooie parels en alles overheeft voor een heel bijzondere parel. Voor beide groepen zijn werkbladen aanwezig deze week!
Zing lekker mee en luister naar het verhaal over de schat in de grond en de kostbare parel! Deze week gaat de extra opdracht over iets wat belangrijk is voor jou. Als je, net als de mannen in het bijbelverhaal, iets schitterend moois hebt gevonden of gekregen, heb je er alles voor over om dat te bewaren. Stuur ons een foto van jezelf met iets wat heel kostbaar is voor jou, waar je heel zuinig op bent. Stuur hem naar KND@hervormd-sprang.nl Wij zijn benieuwd naar jouw schat!  Hartelijke groeten, De KND-leiding

Deze zondag is de eerste van een aantal teksten uit de brieven van het Nieuwe Testament die we door het jaar heen lezen. Vandaag lezen we een gedeelte uit de brief aan de Galaten. Op deze zondag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien hoe een leven eruitziet wanneer je vreugde en vrede ervaart als je leven geleid wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest die helpt om geduldig te zijn en goed voor elkaar. Zing lekker mee, luister naar het verhaal waarin Paulus zijn brief schrijft. Ook kun je weer knutselen Deze week gaat de extra opdracht over ‘de vrucht van de Heilige Geest’. In de printbladen staat de mobiel van een duif met de vruchten van de Heilige Geest. Knutsel de mobiel in elkaar, maak een foto en stuur hem naar KND@hervormd-sprang.nl Fijne Pinksteren allemaal! Hartelijke groeten, De KND-leiding

Op deze zondag staat Psalm 23 centraal: een lied waarin God wordt beschreven als een herder. We mogen deze week horen dat God als een herder voor ons zorgt en ook op moeilijke momenten bij ons is. En weet je wie dit lied geschreven heeft? Juist, David! Zing lekker mee met de liedjes, luister naar het verhaal over hoe David een lied schrijft voor God.   Ook kun je weer meeknutselen! Deze week gaan we in de extra opdracht lekker zingen, net als David. Stuur de titel van je favoriete christelijke liedje op naar KND@hervormd-sprang.nl, dan maken wij een liedlijst waar de hele gemeente van kan genieten! Hopelijk komen er veel liedjes binnen!
Hartelijke groeten, De KND-leiding

Deze zondag is de laatste zondag van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staat 1 Samuel 25:2-13 en 25:18-35 centraal: David luistert naar Abigaïl, de vrouw van Nabal. David vraagt Nabal om eten voor hem en zijn soldaten. Als Nabal weigert, wordt David zo kwaad dat hij hem wil vermoorden. De vrouw van Nabal, Abigaïl, deelt wel eten en brengt het naar David. Zing lekker mee met de liedjes, luister naar het verhaal over hoe David luistert naar Abigaïl en knutsel mee! Deze week gaat de extra opdracht over ‘delen’. Je kunt snoepjes verdelen, een traktatie uitdelen en je gedachten mededelen. Wij horen en zien graag wat jij deze week gaat verdelen, uitdelen of mededelen. Stuur dit naar KND@hervormd-sprang.nl, wij zitten

Zondag 10 mei is de derde van een blok met vier verhalen over het leven van David.
Op deze zondag staat 1 Samuel 18:6-16 en 19:1-18 centraal: Saul is jaloers op David en wil hem doden, maar Davids vriend Jonathan en Davids vrouw Michal helpen David. David bidt God om hem kracht te geven om Saul niet te doden, want God heeft Saul als koning uitgekozen. Via deze link zing je weer lekker mee met de liedjes en luister je  naar het verhaal. Ook kan je via deze link weer mee knutselen! Deze week is de Extra uitdaging een harp maken. David speelde voor Saul op de harp om hem rustig te krijgen, misschien ontspan jij van lekker knutselen aan je harp! Bij de printbladen staat een voorbeeld om een echt werkende harp te maken! Stuur een foto van je eigen gemaakte harp naar KND@hervormd-sprang.nl, wij zingen graag een liedje mee!  Hartelijke groeten, De KND-leiding

Zondag 3 mei is de tweede van een blok met vier verhalen over het leven van David. Op deze zondag staan 1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 centraal: David vecht tegen Goliath. Goliath was een sterke soldaat in het leger van de Filistijnen. Hij was bijna 3 meter lang! De meeste mensen in de tijd van de Bijbel waren ongeveer 1.60 meter, dan snap je wel waarom Goliath een reus genoemd wordt. David gaat zonder wapenuitrusting het gevecht aan met de zwaarbewapende Goliath. Davids vertrouwen op God zorgt ervoor dat hij de reus verslaat met een steentje. Via deze link zing je lekker mee met de liedjes en luister je naar het verhaal. Ook kun je weer mee knutselen via deze link De extra opdracht voor deze week is er één voor de dapperen! Maak een foto van een dapper ding! Iets wat je eigenlijk eng of vies vindt, maar toch durft. Een spin vasthouden, iets eten wat je niet zo lekker vindt, de vaatwasser inruimen terwijl je dat vies vindt. Stuur een foto van je dappere ding naar KND@hervormd-sprang.nl, wij applaudisseren voor je moed!  Hartelijke groeten, De KND-leiding

Zondag 26 april is de eerste van een blok met vier verhalen over het leven van David.
Op deze zondag staat 1 Samuel 16:1-13 centraal: Samuel maakt David koning.
Samuel moet van God naar Isaï gaan om een van zijn zonen tot koning te zalven. Uiteindelijk wordt David tot koning gezalfd. Dit lijkt geen logische keuze: David is de jongste, mensen verwachten geen grote dingen van hem. Maar God kijkt niet naar leeftijd of lengte, maar naar geschiktheid (en naar het hart). Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in, God houdt van jou! Via deze link zing je lekker mee met de liedjes. Luister naar het verhaal, over hoe David koning wordt!  Ook nu kun je weer mee knutselen als je deze link volgt. Omdat we 27 april Koningsdag vieren, staat de extra opdracht voor deze week in het teken van koningen. Maak een mooie kroon, hoed of ander hoofddeksel om het feest mee te vieren! Stuur dit naar KND@hervormd-sprang.nl, wij genieten graag mee!

Het is vandaag de eerste zondag na Pasen. Een engel heeft de vrouwen verteld dat Jezus leeft. De vrouwen hebben het aan Jezus’ leerlingen verteld. Vandaag horen we hoe Jezus zijn leerlingen eropuit stuurt. Kijk en luister naar het bijbelverhaal, zing lekker mee met de liedjes en geniet van de knutsels.  Iedereen moet het goede nieuws over Jezus en Gods nieuwe wereld horen. Help je mee!! Maak een toeter, megafoon of luidspreker waarmee je laat horen (filmpje) of zien (foto) dat Jezus is opgestaan! Stuur dit naar KND@hervormd-sprang.nl. Zeg het hier, zeg het daar, want het Woord is waar! We wensen jullie veel plezier met elkaar.Hartelijke groeten, De KND-leiding

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt? Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan!
Deze week mogen we toeleven naar Paasmorgen. We bieden deze week meerdere Bijbelverhalen aan op de weg naar Pasen, waar je naar kunt luisteren en kijken. Houd de website en Facebook dus goed in de gaten! Op zaterdag staat het programma voor Paasmorgen klaar op de website; deze week weer met een extra opdracht: laat met een foto zien dat de lente begonnen is!

Je kunt hier programma van Paasmorgen bekijken en moet hem daarna (rechtsboven in het scherm) downloaden. Alleen op deze wijze kun je de liedjes beluisteren en het verhaal horen. Ook hebben we een aantal bijbehorende werkbladen toegevoegd. We wensen jullie veel plezier met elkaar.

Eerder:
We hebben deze week mogen toeleven naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen. Je kunt deze week naar meerdere Bijbelverhalen kijken en luisteren.
Voorafgaand – Palmpasen 
Donderdag – Het laatste avondmaal 
Donderdag – De hof van Getsemane
Vrijdag – De kruisiging
Zondag – De opstanding

Terugkijken:
Kijk hier naar de kindernevendienst bijdrage van zondag  5 april.
Kijk hier naar de kindernevendienst bijdrage van zondag  29 maart.
Kijk hier naar de kindernevendienst bijdrage van zondag 22 maart.