Beste ouders en kinderen:
Op deze zondag 25 oktober staat 2 Koningen 2:1-14 centraal: Elia wordt in een vurige wagen meegenomen naar de hemel en zijn kracht gaat over op Elisa.
Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Hieronder staan ook weer werkbladen om fijn mee te kunnen knutselen.

De bijbehorende werkbladen:
Koningen-Zondag-1-Elisa-volgt-Elia-op-V2-c-4-8-werkbladen

Eerder:
Zondag 18 oktober staat Matteüs 25:31-40 centraal: een verhaal waarin Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een groep aan zijn rechterkant en een groep aan zijn linkerkant.
Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Hieronder staan ook weer werkbladen om fijn mee te kunnen knutselen.

De bijbehorende werkbladen:
Mattheus-Zondag-4-Jezus-spreekt-recht-e-4-8-werkbladen
Mattheus-Zondag-4-Jezus-spreekt-recht-e-bouwstenen

Zondag 11 oktober staat Matteüs 17:1-13 centraal: een verhaal dat laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen. Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Hieronder staan ook weer werkbladen om fijn mee te kunnen knutselen.

Mattheus-Zondag-3-Jezus-spreekt-met-Mozes-en-Elia-c-4-8-werkbladen
Mattheus-Zondag-3-Jezus-spreekt-met-Mozes-en-Elia-c-bouwstenen

Zondag 4 oktober staat Matteüs 14:22-33 centraal: opnieuw een verhaal dat laat zien dat Jezus de macht heeft over het water, maar nu met een andere reactie van de leerlingen dan in het verhaal van vorige week.

Mattheus-Zondag-2-Jezus-loopt-over-het-water-d-4-8-werkbladen
Mattheus-Zondag-2-Jezus-loopt-over-het-water-d-bouwstenen

Zondag 27 september staat Mattheüs 8:23-27 centraal: een verhaal dat laat zien dat Jezus macht heeft over de wind en het water.

Mattheus-Zondag-1-De-storm-op-het-meer-Opdracht-en-werkbladen.
Mattheus-Zondag-1-De-storm-op-het-meer-Leeswijzer-voor-thuis