Beste ouders en kinderen:
Zondag 22 november:
Deze zondag is de derde van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over de liefde. Op deze zondag staan 1 Korintiërs 13:1-7 en 13:13 centraal: Paulus zegt dat zonder liefde alles zinloos is, en hij vertelt wat liefde is.

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Eerder:
Zondag 15 november:
Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over liefde. Op deze zondag staat 1 Korintiërs 12:12-22 centraal: Paulus legt uit dat iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen samen één geheel vormen, net als bij een lichaam.

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Hieronder staan ook weer werkbladen om fijn mee te kunnen knutselen. Veel plezier!

De bijbehorende werkbladen:
werkbladen 4-8 jaar
werkbladen 8-12 jaar

Zondag 8 november:

Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. We lezen over Paulus’ oproep om een eenheid te vormen, we lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende woorden over liefde.

Op deze zondag staat 1 Korintiërs 1:10-18 centraal: Paulus zegt dat de christenen in Korinte een eenheid moeten vormen en geen aparte groepen die allemaal iets anders zeggen over het geloof.

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Hieronder staan ook weer werkbladen om fijn mee te kunnen knutselen.

De bijbehorende werkbladen:
KND Werkblad 4-8 jr – 8 nov 2020
KND Werkblad 8-12 jr – 8 nov 2020

Zondag 1 november:
Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten.

Op deze zondag 25 oktober staat 2 Koningen 2:1-14 centraal: Elia wordt in een vurige wagen meegenomen naar de hemel en zijn kracht gaat over op Elisa.
Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Hieronder staan ook weer werkbladen om fijn mee te kunnen knutselen.

De bijbehorende werkbladen:
Koningen-Zondag-1-Elisa-volgt-Elia-op-V2-c-4-8-werkbladen

Zondag 18 oktober staat Matteüs 25:31-40 centraal: een verhaal waarin Jezus vertelt dat de Mensenzoon (Jezus zelf) als koning de mensen in twee groepen zal verdelen: een groep aan zijn rechterkant en een groep aan zijn linkerkant.
Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Hieronder staan ook weer werkbladen om fijn mee te kunnen knutselen.

De bijbehorende werkbladen:
Mattheus-Zondag-4-Jezus-spreekt-recht-e-4-8-werkbladen
Mattheus-Zondag-4-Jezus-spreekt-recht-e-bouwstenen

Zondag 11 oktober staat Matteüs 17:1-13 centraal: een verhaal dat laat zien van wie Jezus zijn macht heeft gekregen. Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Hieronder staan ook weer werkbladen om fijn mee te kunnen knutselen.

Mattheus-Zondag-3-Jezus-spreekt-met-Mozes-en-Elia-c-4-8-werkbladen
Mattheus-Zondag-3-Jezus-spreekt-met-Mozes-en-Elia-c-bouwstenen

Zondag 4 oktober staat Matteüs 14:22-33 centraal: opnieuw een verhaal dat laat zien dat Jezus de macht heeft over het water, maar nu met een andere reactie van de leerlingen dan in het verhaal van vorige week.

Mattheus-Zondag-2-Jezus-loopt-over-het-water-d-4-8-werkbladen
Mattheus-Zondag-2-Jezus-loopt-over-het-water-d-bouwstenen

Zondag 27 september staat Mattheüs 8:23-27 centraal: een verhaal dat laat zien dat Jezus macht heeft over de wind en het water.

Mattheus-Zondag-1-De-storm-op-het-meer-Opdracht-en-werkbladen.
Mattheus-Zondag-1-De-storm-op-het-meer-Leeswijzer-voor-thuis