Het gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw is geactualiseerd. De onderstreepte tekst is nieuw.
Met ingang van 11 juli 2021 mag er drie maal per dienst weer gezongen (samenzang) worden, te weten de voorzang, het zangmoment na de preek en de slotzang. Bij de overige zangmomenten wordt gebruik gemaakt van 4 of 5 voorzangers. De onderlinge afstand tussen de voorzangers is 3 meter en 5 meter van de voorzangers tot de mensen in de kerk.
De kerkenraad heeft hiertoe in zijn vergadering van 06 juli 2021 besloten op advies van de PKN en met gebruikmaking van het rekenprogramma om vast te stellen hoeveel er in ons kerkgebouw veilig kan worden gezongen. Uit die berekening is naar voren gekomen, dat dit minimaal 15 minuten kan. De kerkenraad wil aan de voorzichtige kant blijven, ook ingegeven door geluiden vanuit de gemeente. Verder is het gebruiksplan in lijn gebracht met het protocol van de PKN naar aanleiding van enkele kleine wijzigingen van dit protocol. Zo geldt ook bij een huwelijksvoltrekking dat 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Gasten houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek. Dat betekent maximaal 100 personen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers).

Gebruiksplan Hervormd Sprang 06-07-2021

Daarnaast is er een gebruikershandleiding opgesteld voor alle vrijwilligers die meewerken aan het schoonmaken van het kerkgebouw.
Gebruikershandleiding schoonmaak kerkgebouw Hervormde gemeente Sprang 26-6-2020 versie 1.4

Het gebruiksplan voor het Jeugdcentrum is door de kerkenraad op 23 augustus jl. aangepast conform het “Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (format PKN)’’ en het “Protocol Jeugdwerk (format PKN)”. Alle jeugdactiviteiten worden hervat. De voorwaarden waaronder zijn beschreven onder de kopjes “Kinderoppas: 0-4 jarigen”, “Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12 jarigen” en “Jeugdclubs, catechesegroepen: 12-17 jarigen” (pagina’s 6 t/m 9 van het gebruiksplan). Ten aanzien van de andere activiteiten (vanaf 18 jaar) is bepaald, dat in elke ruimte van het Jeugdcentrum 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek.
In principe wordt het Jeugdcentrum niet verhuurd voor verjaardagen en partijen. Verhuur voor condoleance na een uitvaart vindt wel plaats.

Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum 1.03 3e wijziging

Mocht u verder nog vragen dan wel opmerkingen hebben, kunt u ons altijd mailen via het email-adres corona@hervormd-sprang.nl