Het gebruiksplan voor het gebruik van het kerkgebouw is geactualiseerd. In de vergadering van de kerkenraad van dinsdag 21 september 2021 zijn de maatregelen als gevolg van de nieuwe PKN-adviezen herzien en als volgt bepaald:
In de morgendienst blijft de registratieplicht van kracht; die van de avonddienst vervalt. Mensen behoeven zich voor de avonddienst dus niet meer aan te melden. We houden nog afstand van elkaar, maar i.p.v. drie lege zitplaatsen tussen de verschillende huishoudens worden twee lege zitplaatsen aangehouden. Alleen de gemarkeerde banken worden gebruikt.
De zijbeuken worden ook structureel ingezet voor het plaatsen van kerkgangers, behalve de ouderlingenbanken (twee rijen) en de kosterszitplaats. In het koor worden stoelen geplaatst, zodat daar ruimte komt voor kerkgangers, uiteraard op gepaste afstand van elkaar (zoals in de banken). De inzet van coördinatoren wordt gehandhaafd. De looproutes blijven dus bestaan. Het koor wordt daarbij als laatste gevuld. Het aantal bezoekers wordt verhoogd naar maximaal 150 personen. De gemeentezang wordt weer volledig hersteld. De zanggroep wordt opgeheven. Het collecteren wordt voor een deel hersteld. Achterin de kerk is er gelegenheid om kerkmunten/geld in een collectezak (in een rekje) te stoppen, maar digitaal blijft de mogelijkheid bestaan. Verder gelden de basismaatregelen, zoals bij klachten thuisblijven en laten testen, alsmede elkaar de ruimte geven, van kracht. De kerkauto en de welkomstcommissie worden nog niet gestart. De maatregelen gaan in op de eerste zondag van oktober en worden na de volgende persconferentie op D.V. 1 november herzien en eventueel aangepast. De onderstreepte tekst is nieuw.

Gebruiksplan Hervormd Sprang 21-09-2021

Daarnaast is er een gebruikershandleiding opgesteld voor alle vrijwilligers die meewerken aan het schoonmaken van het kerkgebouw.
Gebruikershandleiding schoonmaak kerkgebouw Hervormde gemeente Sprang 26-6-2020 versie 1.4

Het gebruiksplan voor het Jeugdcentrum is door de kerkenraad op 23 augustus jl. aangepast conform het “Protocol Kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten (format PKN)’’ en het “Protocol Jeugdwerk (format PKN)”. Alle jeugdactiviteiten worden hervat. De voorwaarden waaronder zijn beschreven onder de kopjes “Kinderoppas: 0-4 jarigen”, “Kindernevendienst/Jeugdclub: 4-12 jarigen” en “Jeugdclubs, catechesegroepen: 12-17 jarigen” (pagina’s 6 t/m 9 van het gebruiksplan). Ten aanzien van de andere activiteiten (vanaf 18 jaar) is bepaald, dat in elke ruimte van het Jeugdcentrum 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt mag worden. Bezoekers houden onderling 1,5 meter afstand en hebben een vaste zitplek.
In principe wordt het Jeugdcentrum niet verhuurd voor verjaardagen en partijen. Verhuur voor condoleance na een uitvaart vindt wel plaats.

Gebruiksplan Hervormd Jeugdcentrum 1.03 3e wijziging

Mocht u verder nog vragen dan wel opmerkingen hebben, kunt u ons altijd mailen via het email-adres corona@hervormd-sprang.nl