Beste ouders en kinderen:
Onlangs is er in de kerkdienst afgekondigd dat de KND weer gaat starten. We hebben hier als leiding van de KND met elkaar over gesproken. Momenteel blijven we de KND online aanbieden. Er is dus nog geen KND in het jeugdcentrum. Wel willen we jullie vragen of de foto willen mailen met de opdracht van de week, zodat we ook kunnen zien wat voor mooie werkstukjes jullie maken bij de verhalen van de KND. Hopelijk tot snel. Groetjes de leiding van de KND

Zondag 27 juni:
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Johannes, waarin het gaat over waarom Jezus naar de wereld gekomen is: om de mensen weer dichter bij God te brengen. Op deze zondag staat Johannes 4:4-18, 25-26 en 28-30 centraal: Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw en vertelt dat Hij het water is dat leven geeft.

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Hieronder kunnen jullie ook de werkbladen terug vinden.
Werkbladen

Eerder:
Zondag 20 juni:
Deze zondag is de derde van een blok met drie verhalen over de profeten Jeremia en Ezechiël. Op deze zondag staan Ezechiël 1:1-12 en Ezechiël 1:22-28 centraal: het visioen van Ezechiël.

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Hieronder kunnen jullie ook de werkbladen terug vinden.
werkbladen 4-8 jaar
werkbladen 8-12 jaar

Zondag 13 juni:
Deze zondag is de tweede van een blok met drie verhalen over de profeten Jeremia en Ezechiël. Op deze zondag staat Jeremia 38:1-13 centraal: Jeremia wordt in een put gegooid.

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Hieronder zijn ook de werkbladen te vinden:
Werkbladen 4-8 jaar
Werkbladen 8-12 jaar

Zondag 6 juni:
‘Jeremia uitgekozen als profeet’: Deze zondag is de eerste van een blok met drie verhalen over de profeten Jeremia en Ezechiël. Op deze zondag staan Jeremia 1:1-12 en Jeremia 1:17-19 centraal: Jeremia is door de Heer uitgekozen om profeet te zijn. Groetjes, Leiding KND.

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Hieronder zijn ook de werkbladen te vinden:
KND werkblad 4-8 jr -6 juni 2021
KND werkblad 8-12 jr – 6 juni 2021

Zondag 30 mei:
‘Leef in liefde’ Deze zondag is de derde van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden en in daden en over de liefde die van God komt. Op deze zondag staat 1 Johannes 4: 7- 6 centraal: God is liefde en wie liefheeft, hoort bij God. Groetjes, Leiding KND

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Hieronder zijn ook de werkbladen te vinden:
Leef in liefde werkblad

Zondag 23 mei:
“De heilige Geest bidt voor ons”. Deze zondag hoort bij Pinksteren. Op deze zondag staat Romeinen 8:26-28 centraal: de heilige Geest steunt ons en bidt voor ons. Groetjes, Leiding KND

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Zondag 16 mei:
Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden én in daden, en over de liefde die van God komt. Op deze zondag staat 1 Timoteüs 4:11-16 centraal: Timoteüs moet een voorbeeld zijn voor iedereen. Groetjes, Leiding KND

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Zondag 9 mei:
Deze zondag is de eerste van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe Testament staan. We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden én in daden, en over de liefde die van God komt. Op deze zondag staat Efeziërs 6:14-17 centraal: de gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te verdedigen.

Er is weer een complete digitale Kinder Neven Dienst via deze link te volgen waar jullie allemaal weer mee kunnen doen en mee kunnen zingen. Om deze goed te kunnen volgen kun je deze het beste eerst downloaden en daarna starten. Veel plezier!

Hieronder kunnen jullie ook de werkbladen terug vinden.
Werkbladen