Collectemunten

In onze gemeente is het mogelijk om collectemunten te kopen.

U maakt dan vooraf geld over op de rekening van de kerk (bankrekening NL83FVL8O699842174, t.n.v. CvK, Sprang), met vermelding van het aantal munten en de kleur. Op deze manier kunt u uw giften aan de kerk goed administreren en deze bij uw belastingaangifte doorgeven. U ontvangt ook altijd een kwitantie.

Waarde per collectemunt
Groen: € 0,75 (per 10 munten te bestellen)
Blauw: € 1,50 (per 10 munten te bestellen)
Grijs: € 2,50 (per 10 munten te bestellen)
Goudgeel: € 10,00 (per stuk te bestellen)
Deze laatste munt is altijd handig bij belangrijk collectes, zoals Bid- en Dankstond, en Kerst of bij projecten, rampen enz..

Eens per maand kunt u de munten afhalen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur. Via de website, Voetius en andere nieuwsberichten wordt vermeld op welke dag dat is.