De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomstenbelasting en de ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.De PKN heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is ook van toepassing op onze gemeente en diaconie. Er is nieuwe ANBI-regelgeving, die onze gemeente en diaconie verplicht per 1 januari 2016 daaraan te voldoen. Onze gemeente en diaconie worden per 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag.

M.b.t. onze gemeente: ANBI Gemeente 2017 en
M.b.t. onze Diaconie: ANBI Diaconie 2017. vindt u alle informatie en de links naar de plekken waar de informatie gepubliceerd staat.