Follow Me

Follow Me

follow me logo Naar de middelbare school en… naar Follow Me!
 
Ben je twaalf jaar en/of zit jij in de eerste klas van het voortgezet onderwijs? Dan ben jij van harte welkom bij Follow Me en daar het komende seizoen naartoe te komen. Bij Follow Me krijg je, om het zo maar te zeggen, les in het geloof. Daarbij richten we ons in het bijzonder op tieners van 12 – 16 jaar (de eerste vier leerjaren van het voorgezet onderwijs) en daar hoor jij (nu) ook bij!
 
Wat is Follow Me?
Follow Me is een catechesemethode (catechese betekent geloofsonderwijs) waarbij we met zijn allen beginnen in de grote zaal van het Jeugdcentrum. We bidden en zingen samen en er is een collecte. Ieder jaar wordt er bijzonder doel uitgekozen om het hele seizoen voor te collecteren. Je krijgt het doel op de eerste avond te horen.
Na de opening wordt het onderwerp van de avond uitgelegd met behulp van Powerpoint. Na deze uitleg gaan we in groepen uit elkaar. Het groepje waarin je ingedeeld wordt blijft het hele seizoen hetzelfde; we proberen zoveel mogelijk leeftijdsgenoten bij elkaar te plaatsen. In dit groepje, dat onder leiding staat van een vaste mentor, wordt doorgepraat over het onderwerp en worden opdrachten gedaan.
Follow Me duurt ongeveer een uur. Na afloop wordt er nog gezellig wat gedronken in het Honk.
 
Wanneer is Follow Me?
In Sprang is Follow Me op maandagavond en we beginnen om 18.45 uur. Om 18.30 gaan de deuren open en ben je van harte welkom! Op 18 september 2017 zijn de Follow Me'ers die dit jaar voor het eerst komen van harte welkom. Vanaf 25 september zijn alle Follow Me'ers voor het eerst bij elkaar.
Follow Me duurt ongeveer tot begin april 2018. In vakanties en in de weken van bid- en dankdag is er geen Follow Me. Vrije avonden worden van te voren bekendgemaakt.
 
Follow Me wordt in Sprang dus alleen op maandagavond gegeven. Vanuit de hoofdgedachte van Follow Me om met elkaar als jongeren uit de gemeente een leer- en ontmoetingsmoment te hebben, gaat onze voorkeur er dan ook naar uit dat er zoveel mogelijk jongeren op maandagavond komen. Omdat het kan gebeuren dat de maandagavond echt niet mogelijk is, wordt hierin samengewerkt met onze buurgemeente Besoyen. Daar bestaat de mogelijkheid om op dinsdagavond Follow Me te volgen.
 
Opgeven voor Follow Me
Je kunt je opgeven via internet. Dat kun je hier doen. 
 
Ouders, helpt u mee?
We willen de ouders van harte aansporen om hun kinderen te stimuleren om (juist op de maandag) naar Follow Me te komen. Ook als het om deze dingen gaat, mogen we elkaar herinneren aan de belofte die u gedaan hebt bij de doopvont, namelijk uw kinderen naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. En dat laatste gebeurt, ook bij Follow Me! Wat zou het mooi zijn als alle tieners bij elkaar komen om naar de opdracht van de Heere Jezus te luisteren: ‘Volg Mij’!
 
Namens het Follow Me-team,
Arend van Mourik, pastoraal werker