Doopdiensten

Dopen

Doop

De gemeente kent kinder- en volwassendoop. Volwassendoop vindt plaats op de belijdenis van het geloof van een volwassene. Volwassenen, die gedoopt willen worden of daar meer over willen weten, kunnen hiervoor contact opnemen met de predikant of een wijkouderling. Bij voorkeur volgen zij voorafgaand de belijdeniscatechisatie. Kinderen worden gedoopt op voorstel van hun ouders. Geregeld geeft de kerkenraad ouders gelegenheid hun kind te laten dopen. In het kerkblad Voetius is te lezen wanneer en hoe ouders 'doopaangifte' kunnen doen. Daarop vindt 'doopzitting' plaats. Dit is een gesprek van de doopouders met de predikant en een ouderling, circa een uur, in de week voorafgaand aan de doop. Het tijdstip staat telkens in Voetius vermeld en wordt in overleg met de a.s. doopouders bij de doopaangifte vastgelegd. Van de ouders, die een kind laten dopen, moet tenminste een van de twee zelf gedoopt zijn. We zien het liefst dat ouders, die een kind willen laten dopen, zelf belijdenis hebben gedaan of bereid zijn belijdeniscatechisatie te gaan volgen.