Voorwaarden

Voorwaarden

Copyright:

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Disclaimer:

Hervormd-Sprang.nl besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan Hervormd-Sprang.nl noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft. De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. Hervormd-Sprang.nl is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt. Hervormd-Sprang.nl kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Hervormd-Sprang.nl of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Hervormd-Sprang.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten. Als je denkt dat informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken we je vriendelijk dit de webmaster te melden.

Privacy:

Hervormd-Sprang.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van de website De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken. Op de website worden algemene bezoekers gegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daarmee kan Hervormd-Sprang.nl haar website en dienstverlening verbeteren. Hervormd-Sprang.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Als je nog vragen hebt, stuur dan een mailtje naar de webmaster.