Missionair

Missionair

Opdracht

In de bijbel is het Jezus zelf die oproept om het evangelie door te geven. Deze oproep is gericht aan individuele gelovigen en aan de christelijke gemeente als geheel. Als Hervormde Gemeente van Sprang willen wij aan deze oproep gehoor geven. Wij willen als gemeente het wereldwijde zendingswerk steunen en tegelijkertijd in ons eigen dorp doorgeven dat geloof in Jezus Christus waardevol en nodig is. Daarnaast willen wij individuele gemeenteleden stimuleren tot betrokkenheid bij zending en evangelisatie en hen helpen bij het getuigen in de eigen omgeving.

Hoofdlijnen in het missionair beleid

Als gemeente willen wij het zendingswerk zowel financieel als door gebed ondersteunen. Daarnaast willen wij gemeenteleden informeren over het zendingswerk en hen stimuleren om ook zelf hiervoor te bidden en dit werk financieel te ondersteunen. Het GZB-adoptieprogramma Deelgenoten vormt het hart van onze betrokkenheid bij zending. Sinds 2014 steunen we Has en Gerrie Kasbergen in Malawi.

Op het gebied van evangelisatie willen wij als gemeente niet-gelovigen bereiken met het evangelie en tegelijk gemeenteleden stimuleren om in hun eigen omgeving het geloof door te geven. Vragen die ons bezighouden zijn: is onze gemeente voldoende gastvrij en open? Wat kunnen we doen aan negatieve vooroordelen over de kerk ? Hoe kunnen we in het dorp een positieve uitstraling hebben en laten zien dat geloven de moeite waard is? Er is nog veel te doen op dit gebied en we hopen dat we er als gemeente en ook als gemeenteleden persoonlijk, de komende jaren verder in zullen groeien.