Mannenvereniging

Mannenvereniging "Troffel en Zwaard"

We komen in het winterseizoen om de 14 dagen bij elkaar steeds om 20.00 uur in het Jeugdcentrum. Het behandelen van een Bijbelgedeelte vormt de hoofdzaak in onze bijeenkomsten.


We volgen daarbij het maandblad De Hervormde Vaan. Ook de vragen die dit blad ons aanreikt bespreken we met elkaar.

We zien uit naar mannen die dit werk willen steunen en met ons mee willen doen. We nodigen u hier hartelijk voor uit.  Het is beslist niet zo dat leden bestaan uit enkel ouderen. Ook jongeren zijn hartelijk welkom.


Secretariaat: H.W. Spuybroek, W. de Zwijgerstraat 21, tel. 277375.