Gesprekskring Sprang-Midden

Gesprekskring Sprang-Midden

Een keer in de maand komen wij op woensdagmorgen van 9.15 - 11.15 uur bij elkaar met een aantal personen om met elkaar een bepaald Bijbelgedeelte te bespreken aan de hand van vragen uit een boekje. Nieuwe leden zijn van harte welkom om met ons te praten, te luisteren, te zingen en te bidden rondom Gods Woord. Uiteraard met een kopje koffie of thee.


Contactpersoon is Rianne Tanghe.