Dossier restauratie orgel

Beroepingswerk II

Beeld: Joost Schouten
Tijdens de kennismaking met Ds. Jacobs en zijn vrouw op 22 oktober jl. is er ook gefilmd hier van is een korte samenvatting gemaakt deze kunt u hier direct bekijken.