Zangvereniging Excelsior

Chr. gem. zangvereniging "Excelsior"

"EXCELSIOR" bestond in 2005 120 jaar en is nog steeds een bloeiende vereniging met ruim bijna 60 leden. Doelstelling van de vereniging is de vertolking van het geestelijk lied tot eer van God. Het koor verzorgt 2 à 3 keer per jaar een optreden in de kerk, waarbij vaak een gastkoor is uitgenodigd. De kerstzangdienst op de avond voor kerst trekt altijd veel bezoekers.

Excelsior is één van de oudste verenigingen van Sprang-Capelle.


Aan regionale en plaatselijke concerten neemt " EXCELSIOR " ook vaak deel (bijv. het nieuwjaarsconcert).De zangvereniging heeft al meerdere keren een tournee door het buitenland gemaakt. De repetitie is op maandagavond in het Jeugdcentrum van 20.00-22.00 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Wilt u meer informatie over zangvereniging Excelsior kijk dan op www.koor-excelsior.nl