Bezoekcommissie

Bezoekcommissie: ‘Samen voor elkaar’.

mooiebos

Ondanks alle moderne communicatie middelen, zijn er nog heel veel mensen die weinig persoonlijk contact hebben met andere mensen en dat wel heel graag zouden willen. Ook in onze kerkelijke gemeente zijn er veel mensen die behoefte hebben aan een bezoekje van iemand, zomaar….zonder speciale reden.Daarom heeft de kerkenraad van Sprang gezocht naar een manier om hier invulling aan te geven. Na informatie bij gemeentes die hier al een vorm aan gegeven hebben, is gekozen voor de volgende opzet, die wij aan de hand van vragen duidelijk willen maken.

 

Wie kunnen er bezoek aanvragen?

Iedereen, oud of jong, kan voor zichzelf óf voor iemand anders een bezoekje aanvragen.

Moet ik perse oud of eenzaam zijn om een bezoekje te kunnen ontvangen?

Nee, de bezoekjes zijn ‘gezelligheidsbezoekjes’ en die zijn absoluut niet leeftijdgebonden.

Ook iemand van bijv. 17 of 36 jaar kan behoefte hebben aan een praatje met iemand anders.

Wie kunnen zich aanmelden om op bezoek te gaan bij iemand anders?

Iedereen, jong en oud, man en vrouw, ongeacht de leeftijd.

Hoe lang duurt zo’n bezoekje?

Een half uur/drie kwartier maximaal.

Moet ik over het geloof praten?

Nee. Het is een ‘gezelligheidsbezoekje’, dus mag je overal over praten. Als het gesprek toevallig uitloopt op een gesprek over het geloof mag dat uiteraard wel.

Als iemand vaker bezoek wil, komt dan iedere keer dezelfde persoon langs?

Nee. Als iemand regelmatig bezoek wil, komt er iedere keer iemand anders langs.

Als ik me aanmeld, hoe vaak moet ik dan bij iemand op bezoek?

Vooraf bij het opgeven kan iedereen kiezen: 1 x per maand, 2 x per maand of iedere week.

Hoe wordt het geregeld wie er op bezoek gaat en wie er bezoek krijgt?

Er is een coördinator die een aanvraag koppelt aan een vrijwilliger. Dit gaat allemaal via de website/e-mail. De vrijwilliger zelf neemt contact op met de persoon die hij/zij gaat bezoeken voor een afspraak en gaat er vervolgens langs.

Als ik mezelf opgegeven heb als vrijwilliger en ik krijg een bezoekopdracht, maar ik kan absoluut niet, moet ik dan toch?

Nee, dan kan er direct teruggemaild worden en dan zal de coördinator er een andere vrijwilliger aan koppelen (let wel: de bezoekjes duren slecht 30/45 minuten, dus makkelijk in te passen aan het begin van een avond of op een ander deel van de dag)

Waar kan ik me aanmelden als vrijwilliger of iemand/mezelf opgeven voor een bezoekje?

Op de website van Sprang staan 2 opgavenformulieren: 1 om aan te melden als vrijwilliger en 1 om iemand/zichzelf op te geven voor een bezoekje.

Als een ouder iemand zichzelf op wil geven voor een bezoekje, maar geen e-mail heeft, hoe gaat dat dan?

Zo iemand kan contact opnemen met de wijkouderling en vragen dit te regelen.

Als ik iemand anders opgeef voor een bezoekje, moet ik dat aan deze persoon meedelen?

Die keuze is vrij. U/jij kunt diegene zeggen dat een bezoekje aangevraagd is. Maar het kan ook zo zijn dat er iemand opgegeven wordt waar u/jij niet direct contact mee hebt, maar wel vermoed dat een bezoekje welkom is. Omdat een persoon die bezoek ontvangt altijd van te voren benaderd wordt, heeft hij/zij altijd de mogelijkheid het bezoek te weigeren. Maar in de praktijk zal dit weinig gebeuren.

Ik heb toch nog een vraag, aan wie kan ik die stellen?

Mail de vraag naar de contactpersoon, dan krijgt u/jij vanzelf antwoord.

 Om dit bezoekwerk mogelijk te maken is het uiteraard van groot belang dat zoveel mogelijk vrijwilligers zich opgeven.

Ook al kan iemand maar 1 x per maand, hoe meer hoe beter, want aanvragen kunnen alleen behandeld worden als er genoeg vrijwilligers zijn.

En denk niet: ik weet niet genoeg, of ik kan niet zo goed praten. Gewoon gezellig bij iemand langs gaan is al genoeg. Het gesprek komt dan vanzelf op gang.

Aarzel niet en geef u/je op.