Meditatie

Meditatie: Bestemming (on)bekend

Abraham vertrekt'Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.'
Hebreeën 11:8-10
 
Het is wel handig als je weet waar je heen gaat. Als predikant bijvoorbeeld. Een beroep wordt uitgebracht. En na een paar weken verschijnt het bericht in de krant, staat het op dominees.nl of lees je het op Facebook. Mocht hij aannemen, dan is de bestemming bekend.
Het is wel handig als je weet waar je heen gaat. Niet alleen bij verhuizingen, maar ook met vakantieplannen of dagjes uit.

Lees meer

Meditatie

verheerlijkingbergBergtop
En zie, twee mannen spraken met Hem; het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.
Lukas 9:30 en 31
 
Opgang
Jezus neemt drie van zijn discipelen mee. Petrus, Jakobus en Johannes; de drie die bij bijzondere gebeurtenissen erbij waren. Eerder bij Jaïrus, later in Gethsemané zijn het deze drie die er het dichtst bij mogen blijven. Ook nu. Niet alle twaalf mogen ze mee, op de tocht die Jezus nu maken gaat. Maar Hij gaat ook niet alleen.  Hij neemt juist deze drie mee. Petrus, die nog geen week eerder zijn Meester had proberen tegen te houden de lijdensweg op te gaan. Jakobus en Johannes, die in het nieuwe koninkrijk wel links en rechts van de troon zouden willen zitten. Het zijn de drie die wel heel duidelijk uitdrukking hebben dat ze tot nog toe weinig begrepen hebben van de bedoeling van Jezus’ komst en rondgang op aarde. Al moeten we niet denken dat de andere negen het beter begrepen hebben. Maar deze drie gaan wel mee.
De tocht is omhoog, de berg op, naar de bergtop.

Lees meer

Meditatie | Een bloedrode maan

maanEen bloedrode maan
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.
Handelingen 2:20
 
Het gebeurt niet zo heel vaak dat ik mijn wekker zet op 4.00 uur ’s nachts. Maar afgelopen maandag wel. Rond dat tijdstip was er namelijk een maansverduistering te zien. Bij volle maan valt het licht van de zon op de maan, terwijl de zon, de aarde en de maan vrijwel op één lijn staan. Maar het komt weleens voor, dat de zoon, de aarde en de maan exact op één lijn staan. Op dat moment valt niet het zonlicht op de maan, maar de schaduw van de aarde. Wat dan te zien is, wordt een ‘bloedmaan’ genoemd. De maan wordt niet helemaal onzichtbaar, maar krijgt een rode gloed. En dat gebeurde dus afgelopen maandagnacht, even na vieren.

Lees meer

Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord…

Rembrandt: storm op het meerWie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
Markus 4:41b
 
Vorige week kwamen rond de dertig ambtsdragers uit verschillende gemeenten uit de Midden-Langstraat bij elkaar. Met elkaar spraken ze over het werk en de Persoon van Jezus Christus. Als thema van de conferentie was meegegeven ‘Wie is toch Deze?’. Het zijn de woorden van de discipelen van de Heere Jezus die zich verbazen over wat er gebeurt op het Meer van Galilea, waar Jezus de storm stilt. Eén van de invalshoeken om hierover met elkaar te spreken, was met elkaar kijken naar een schilderij van Rembrandt, ‘Christus in de storm op het meer van Galilea’ uit 1633. Verrassende aspecten waren daarin te ontdekken. Verrassend om te zien hoe Rembrandt in dat schilderij het evangelie zichtbaar maakt (voor wie het wil bekijken via internet: http://tiny.cc/rembrandt).
 

Lees meer