Diensten zondag 16 juni
09:30 uur: Ds. N.M. van Ommeren, Drachten
18:30 uur: Ds. J.S. Heutink, Katwijk
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 36: 3, nm. Psalm 37: 2 en 3.
Kinderoppas: Marjon Kerstens, Haggith Hoevenaar
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Project 10 27 t.b.v. Stichting Gave, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
Onze hemelse Vader nodigt ons allen weer uit om in Zijn huis u en jou te ontmoeten. Heerlijk als wij door het geloof in het volbrachte werk van de Heere Jezus Hem als Vader mogen hebben. Een Vader die ons troost en bemoedigd. Mogen de vaders in ons midden iets van deze Vader uitstralen. Gezegende diensten met beide voorgangers.

Koffiedrinken:
Alvast ter informatie: Op zondagmorgen 23 juni is er na de kerkdienst gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris te ontmoeten in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat Mattheüs 20:1-16 centraal: een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld onze wereld ondersteboven keert. Groetjes leiding KND

Van de kerkenraad:
In een vacature ouderling pastoraat was broeder Henri Bogers, benoemd. Helaas heeft Henri zijn benoeming niet kunnen aanvaarden. Wij respecteren zijn beslissing en wensen hem Gods zegen toe over deze beslissing. Op 25 juni, de laatste voor het zomerreces, hoopt de kerkenraad te vergaderen. We bespreken dan o.a. hoe we verder moeten met de vacatures nu we bijna door alle namen heen zijn die de gemeente heeft ingediend. Misschien is het ook wel goed het nu even te laten rusten tot na de zomerperiode. Maar hetzelfde werk met steeds minder mensen blijven doen, dat gaat op den duur niet meer. Genoeg stof om over na te denken.

Van de Diaconie:
Collecte:
Komende zondag is de diaconiecollecte bestemd voor project 10 27 Nederland; van gevlucht naar geliefd. Als je hebt moeten vluchten, alles achterlatend voor je veiligheid, maar nog steeds geen zekerheid hebt over je toekomst, dan heb je iemand nodig. Iemand die je laat voelen dat je ertoe doet. Ook als je gevlucht bent. Iemand die je helpt het leven weer op te pakken. Maar het steunen van vluchtelingen in Nederland is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei regels en ook taal- en cultuurhindernissen. Stichting Gave ondersteunt contacten tussen christenen en vluchtelingen, met praktische hulp, advies, achtergrond kennis en trainingen, materialen maar ook activiteiten. Zoals zomerkampen voor jongeren, interculturele en meertalige Bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Omdat ze Gods liefde willen delen. Samen met kerken en vrijwilligers helpen ze vluchtelingen in Nederland zich gezien en geliefd te voelen. Helpt u mee? Van harte aanbevolen!
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving € 10,- voor het CvK en € 5,- voor het verjaardagsfonds. Hartelijk dank!

Van het CvK:
Rondleiding:
Ontvangen in verband met een rondleiding in de kerk een bedrag van € 75,00 en € 10,00. Hartelijk dank hiervoor.

VBK-week:
Van 11 t/m 18 augustus staat de VBK-tent weer op het Molenplein in Sprang-Capelle. Het belooft een mooie week te worden met een gevarieerd programma voor jong en oud. Het thema deze week is WegWijs, oftewel ‘Ga wijs op weg’. In de Bijbelverhalen ontmoeten we mensen die de weg wijzen. Zij laten zien wat God van ons verwacht. Uiteindelijk zijn wij allemaal ‘kleine wegwijzers’. Wij mogen anderen wijzen op een leven met God en Jezus. Maar, uiteindelijk wijst God ons Zelf de weg, door Zijn Geest.
Kinderen:
Voor de kinderen zijn er drie ochtenden (woe, do, vrij) met een Bijbelverhaal, muziek, poppenkast, leuke spellen en knutselwerkjes. Op woensdagochtend is er een voorstelling van christelijk kindertheater Onwijz. Op donderdag en vrijdag is er iets superleuks: een bouwdorp! Dus trek je kluskleren aan en bouw lekker mee. Donderdag gaan we ook nog pannenkoeken eten.
Jongeren:
De VBK+ is voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Drie avonden (woe, do, vrij) worden gevuld met leuke spelletjes, opdrachten, sketches en veel gezelligheid.
Overige activiteiten:
Verder staan er op de planning: tentdienst op zondagmiddag, bingo op dinsdagavond, een mannenavond op woensdag, en op donderdag een seniorenmiddag en vrouwenavond. Vrijdagavond is er voor iedereen vanaf 17.00 uur een maaltijd. De VBK-week sluiten we op zondagochtend af in de kerk, met daarna nog koffiedrinken. Meer informatie over alle activiteiten is te lezen op www.hervormdsprang.nl/vbk.
Medewerkers gezocht:
Voor woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend zijn nog veel medewerkers nodig voor het kinderprogramma. Het zou mooi zijn als veel gemeenteleden hierbij willen helpen en een steentje bijdragen aan deze week! Je kunt je opgeven via de website of door te mailen naar vbk@hervormd-sprang.nl. We zien naar je opgave uit!

Voetius:
Voor de editie van 20 juni 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 17 juni 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk. In het bijzonder voor hen die in hun leven zelf geen vader zijn geworden. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.