Diensten zondag 23 juni: digitaal de kerkdienst-volgen/
09:30 uur: Ds. B. A. Belder, Brakel
18:30 uur: Ds. H. Roseboom, Kesteren
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 37: 10 en 11, nm. Psalm 37: 12 en 13.
Kinderoppas: Jolanda Mewis, Diede Treffers, Tijn Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1 t/m 6
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Orgelfonds

Bij de diensten:
Koffiedrinken zondagmorgen 23 juni:
Na de kerkdienst is er weer gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris te ontmoeten in het Jeugdcentrum. U bent van harte welkom.
Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Op deze zondag staat MattheĆ¼s 25:1-13 centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt. Groetjes leiding KND

Gebedsteam:
Komende zondag na de avonddienst is er weer de gelegenheid om samen te komen in de kerk om te bidden en te danken. Wij nodigen eenieder van harte uit hierbij aanwezig te zijn om zo de verbondenheid in het gebed te ervaren of om eventueel als u dit wilt de gebedspunten persoonlijk in gebed tot God te brengen. Verder heeft u altijd de mogelijkheid om gebedspunten in te leveren via de website op de pagina van het gebedsteam. Bidt u en bid jij mee? Samen bidden tot onze God. Die ons leven leidt! Tot zondagavond!

Van de Diaconie:
Collecte:
Voor komende zondag staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster. Van harte aanbevolen!

Nieuwsbron:
De komende Nieuwsbron verschijnt op vrijdag 28 juni. De kopij kan worden aangeleverd t/m maandag 24 juni via nieuwsbron@hervormd-sprang.nl. De Nieuwsbron daarna verschijnt op 23 augustus.

Voetius:
Voor de editie van 27 juni 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 24 juni 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk. We denken aan hen die verlangen naar genezing, naar frank en vrij ademen. We hebben de genezende kracht van God nodig en verlangen ernaar, de tedere liefde van God te mogen ervaren. Een genezing die niet alleen het lichaam betreft, maar ook de ziel. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.