Diensten zondag 30 juni
09:30 uur: Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak
18:30 uur: Ds. M. van Campen, Ede
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 37: 15 en 16, nm. Psalm 37: 19 en 20.
Kinderoppas: Annika Haverhals, Fia Hoefnagel, Jasmijn van Zelst
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Stichting Schuilplaats, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Tientjescollecte

Diensten zondag 7 juli
09:30 uur: Ds. S. Jumelet, Zaltbommel
18:30 uur: Ds. M.A. Kuijt, Hoevelaken
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 38: 1 en 9, nm. Psalm 38: 14 en 15.
Kinderoppas: Evelien Heurter, Corina Lam, Menno Boogaarts
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Stichting Red een Kind, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Restauratiefonds

Diensten zondag 14 juli
09:30 uur: Ds. A. van Mourik, Kamperveen
18:30 uur: Ds. J. Westland, Putten
Zingen voor de dienst: vm. Psalm 38: 21 en 22, nm. Psalm 39: 1 en 2 (Weerklank).
Kinderoppas: Willy Verduijn, Melanie Visser
Kindernevendienst: groep 1 t/m 4
Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdwerk

Bij de diensten:
In deze Voetius staan weer veel data vermeld. De preekvoorziener heeft ervoor gezorgd dat er elke zondag tot 2 keer toe een voorganger op de kansel staat. En wij worden uitgenodigd, door God, om Hem daar te ontmoeten. We missen in deze een eigen predikant. Dat vraagt van onze kant trouw. Laten we met elkaar biddend uitzien naar de zondagse ontmoeting met de HEERE. Gezegende diensten toegewenst.

Van de kindernevendienst:
Beste kinderen: Zondag 30 juni staat Mattheüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke man. Zondag 7 juli staat 1 Koningen 1:1-2:12 centraal: Salomo volgt zijn vader David op als koning van Israël. Zondag 14 juli staat 1 Koningen 3:5-28 centraal: koning Salomo is een wijze koning. Tijdens de zomervakantie van 7 juli t/m 18 augustus is er alleen KND voor de groep 1 t/m 4 Groetjes leiding KND

Van de Diaconie:
Collecten:
Zondag 30 juni: Stichting Schuilplaats: Zoekt u hulp bij problemen in uw relatie, kampt u met een burn-out of loopt u vast in levensvragen? De medewerkers van Stichting Schuilplaats helpen u graag! Samen met u gaan ze op zoek naar nieuw perspectief! Stichting Schuilplaats heeft in 2016 een hulpverleningslocatie geopend aan Kerkstraat 75 in Sprang-Capelle; Diaconaal Maatschappelijk Werk De Langstraat. De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW De Langstraat worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage. Mochten er omstandigheden zijn waardoor het niet mogelijk is een eigen financiële bijdrage te betalen, dan wordt er samen naar een oplossing gezocht. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Hiermee maakt u het ook mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Zondag 7 juli: Stichting Red een Kind: Stichting Red een kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie die in 1968 in Nederland is opgericht. Ze geeft toekomst aan kinderen, hun familie en hun hele omgeving in armoede. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties. Ze willen er als christelijke ontwikkelingsorganisatie voor zorgen dat alle kinderen, ongeacht hun afkomst, kleur, geloof of geslacht, gezond en veilig opgroeien en een kansrijke toekomst hebben. Stichting Red een Kind is er dus voor alle kinderen in armoede. Geef uw gift voor deze kansrijke toekomst?
Zondag 14 juli: Diaconie: Voor deze zondag staat er een reguliere diaconiecollecte op het rooster. Van harte aanbevolen.
Ontvangen:
Pastoraal werker Arjan Noorland ontving 2 x € 20,- en 1 x € 50,- voor de kerk. Heel hartelijk dank!

Van de zendingscommissie:
Samen met gemeenten weet de IZB zich geroepen tot zending in Nederland. De IZB doet dit via toerusting en ze maken de podcasts ‘Eerst dit’ en ‘Dit is de Bijbel’. Via het magazine Tijding worden verhalen gedeeld vanuit de praktijk. Door de verhalen in Tijding word je geïnspireerd en toegerust om ook zelf het geloofsgesprek te blijven voeren. De IZB stelt dit magazine beschikbaar voor gemeenteleden. Het magazine zal DV 30 juni uitgedeeld worden bij het binnenkomen van de kerk. Ook op zondag 30 juni wordt bij het binnenkomen van de kerk een inspirerend vakantiebijbelboekje van de GZB uitgedeeld, waarin u kennismaakt met christenen uit de wereldwijde kerk met daarbij een korte overdenking. Leuk om mee te nemen met vakantie of om gewoon thuis te gebruiken. Samen met de GZB en IZB willen we gehoor geven aan onze roeping om het evangelie te delen, dichtbij in ons eigen land tot aan het uiterste van de aarde.

Voetius:
Voor de editie van 18 juli 2024 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 15 juli 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl.

Ten slotte:
We groeten u allen hartelijk. In het bijzonder degene die een verborgen verdriet of pijn met zich meedragen. Uw en jullie kerkenraad en pastoraal werker.