Diensten zondag 26 augustus
09:30 uur: ds. E. van Wijk, voorber. viering Heilig Avondmaal
18:30 uur: ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam
– Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 95:1, n.m. Psalm 12:1,7

– Kinderoppas: Carolien Sleutjes, Stefan Mewis, Edith Haverhals
– Kindernevendienst: groep 1-6
– Kerkauto: H. Spuijbroek (tel. 277375)
– Collectes: 1e collecte: Plaatselijk missionair werk, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat

Bij de diensten:
Komende zondag D.V. is het in de morgendienst voorbereiding op het Heilig Avondmal. Toen de Heere Jezus, de Maaltijd van de Heere instelde, waren er geen perfecte mensen om Hem heen. Zelfs geen mensen met een perfect geloof. De Maaltijd van de Heere is dan ook juist bedoeld om mensen te laten groeien in geloof, door steeds maar weer Jezus te gedenken, in Zijn lijden en sterven. Dat mag een uitwerking hebben; natuurlijk! God wil juist ook de Maaltijd van de Heere gebruiken om het verlangen in ons te laten groeien, om te leven met, en voor Hem. Heeft Hij dan alleen de mensen die aan de tafel gaan voor ogen? Zeker niet! Sacramenten gebruikt Hij voor de gemeente; jong en oud!

Vanuit het college van kerkrentmeesters:
Giften:
Voor de kerk ontving br. W. Timmermans € 10. Hartelijk dank!
Collecte-opbrengsten Juli:
Kerk en Eredienst € 1.618; Bijstand Pastoraat € 300; Jeugdcentrum € 315; Orgelfonds € 294; Onderhoud pastorie € 292,25; Restauratiefonds € 344. Daarnaast werd er in het eerste halfjaar € 228 ontvangen via de kindernevendienst en 2 x € 5 via de HVD. Het college dankt u allemaal hartelijk voor uw gaven.

VBK-week:
De VBK ligt weer achter ons en we mogen terugkijken op een fantastische week met elkaar. Er is veel gebeurt in de tenten op het molenplein, de sing-in, knutselen, spelletjes, bingo, VBK-plus, mannen en vrouwen-avond en nog veel meer. Ook is er veel over de Bijbel verteld en gezongen! Ook de afsluitingsdienst in de kerk was erg mooi. Iedereen die meegedaan heeft en of geholpen heeft heel erg bedankt! Tijdens de VBK is er op verschillende momenten geld opgehaald voor het Zambia project, denk aan de flessen actie van de kinderen en de opbrengst van de : sing-in, mannen en vrouwenavond. Dit heeft ruim €1100,- opgebracht! Bedankt allemaal!

Dringende oproep C.G.Z. “Excelsior” Gevraagd:
Nieuwe leden (m/v) voor ons koor Excelsior, omdat we ons binnenkort weer gaan voorbereiden op het Kerstconcert en het najaarsconcert in oktober. Wij vinden het fijn als u ons komt versterken, omdat Excelsior in 2020 haar 135-jarig bestaan hoopt te vieren. Het aantal leden gaat helaas omlaag, daarom vrezen wij voor de toekomst van de oudste vereniging van Sprang. Wij repeteren iedere maandag van 20.00 u. – 22.00 u. in het Hervormd Jeugdcentrum. De eerste repetitieavond is maandag 27 augustus.
Het bestuur van de Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior.

Kopij Voetius:
Voor de editie van 30 augustus 2018 kunt u de kopij aanleveren tot maandagmorgen 27 augustus om 12.00 uur via het e-mailadres: voetius@hervormd-sprang.nl

Ten slotte:
Het is goed om weer aan de slag te zijn, naar school te gaan, en verder te gaan met thuisraken. Er is veel wat nieuw is, en er komen ook weer nieuwe dingen bij. God is daarin dezelfde! Van ons gezin een hartelijke groet! Namens uw kerkenraad, Ds. E. van Wijk