Pastoraat

Pastoraat is het meeleven en bijstaan van mensen, waarbij het gaat om een ontmoeting tussen gelovigen. Onze kerkelijke gemeente is een pastorale gemeente. Dat betekent dat het pastoraat een taak van ons allen is. We maken zelf kenbaar welke behoefte we hebben. We stellen onszelf beschikbaar voor een pastorale ontmoeting. Daarbij ontvangen we toerusting en professionele begeleiding vanuit de dominee en de pastoraal medewerker. Ook de ouderlingen rusten toe. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het pastoraat. Zij gaan de gemeente voor in het zijn van een pastorale gemeente, en organiseren het bezoekwerk via het pastorale team, de toerusting en de pastorale ontmoetingen. Als dat nodig is, brengen zij ook pastorale bezoeken.
Naast het pastoraat wat we als gemeente vorm geven (dat blijft het belangrijkste) onderscheiden wij in onze gemeente pastoraat bij blijde of droevige omstandigheden en bezoeken op afspraak vanuit het pastorale team, de ouderlingen, de pastoraal medewerker en de dominee.

Pastoraat bij blijde of droevige omstandigheden

Behoefte aan pastorale bijstand kan ontstaan door levensgebeurtenissen. Een ziekenhuisopname, een diagnose, een crisis, een overlijden, maar ook een geboorte, een huwelijk of een jubileum. Dit pastoraat wordt overwegend uitgevoerd door de dominee en de pastoraal werker, eventueel bijgestaan door leden van het pastorale team. Zij weten van de pastorale behoefte, als die kenbaar wordt gemaakt door de gemeenteleden zelf, of door geliefden of bekenden. Wanneer zij daarvan af weten, verlenen ze de pastorale bijstand met liefde. Onder “contact” kunt u de gegevens vinden voor het leggen van contact. U komt daar via deze link. Daar kunt u ook informatie vinden wanneer u te maken heeft met een overlijden, wilt trouwen, of wilt laten dopen.

Bezoeken op afspraak

Door het pastorale team, de ouderlingen, de pastoraal medewerker en de dominee worden bezoeken gebracht op afspraak. Die afspraak komt tot stand doordat met hen contact gezocht wordt, of doordat ze zelf contact zoeken. Als u een bezoek wenst kunt u daarvoor contact zoeken via pastoraat@hervormd-sprang.nl.

Wat doet het pastorale team?

Er is een pastoraal team dat bestaat uit ouderlingen en bezoekmedewerkers. Zij zijn door de kerkenraad benoemd en hebben de gelofte van geheimhouding afgelegd voor alles wat hen in contacten met gemeenteleden vertrouwelijk ter ore komt. Hier treft u de samenstelling van de pastorale teams aan.