Onze gemeente beschikt over een enthousiast kostersteam, Marja de Bie, Herwald Spuijbroek en Henk van Zelst, die optreden als gastheer van onze gemeente.
Hun taak is om het kerkgebouw in orde te maken en te houden voor de erediensten die elke zondag plaatsvinden. Daarnaast verzorgen zij alle bijzondere diensten, zoals trouw- en rouwdiensten.

Heeft u t.a.v. de bijzondere diensten vragen of wensen neem dan contact op met het kostersteam en zij zullen voor zover mogelijk uw vragen beantwoorden en uw wensen in vervulling laten gaan.

Henk van Zelst treedt op als contactpersoon namens het kostersteam:
koster@hervormd-sprang.nl
0416 272894
06 27 86 97 99