Weekbericht 16 | 18 mei 2017

kerkDiensten zondag 21 mei
09:30 uur: ds. M.J. Tekelenburg, Reeuwijk – na de dienst ontmoeting in het Jeugdcentrum
17:00 uur: ds. L. Plug – jongerendienst, na de dienst ontmoeting in het Jeugdcentrum
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 50: 1, n.m. orde van dienst
- Kinderoppas: Aline Brouwer, Sifra Spuijbroek, Elin Timmermans
- Kindernevendienst: groep 1-6
- Kerkauto: dhr. Heijkoop (tel. 281372)
- Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Bijstand pastoraat
 
Hemelvaartsdag donderdag 25 mei
09:30 uur: ds. L. Plug
- Zingen voor de dienst: Psalm 47: 1 en 3
- Kinderoppas: Caroelien Zwarts, Elise Smits, Willeke Smits
- Kindernevendienst: groep 1-4
- Kerkauto: T. Zwijgers (tel. 276687)
- Collectes: 1e collecte: Diaconie, 2e collecte: Kerk en Eredienst
 
Diensten zondag 28 mei
09:30 uur: ds. L. Plug - doorstroomdienst
18:30 uur: ds. S.A. Doolaard, Krabbendijke
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 51: 1, n.m. Psalm 52: 6 en 7
- Kinderoppas: Gerdine van Mourik, Sanne Tanghe, Renske Nieuwkoop
- Kindernevendienst: groep 1-4
- Kerkauto: T. Bogers (tel. 2777961
- Collectes: 1e collecte: Open Doors, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Jeugdcentrum

Lees meer

Ambtsdragersverkiezingen

logo kerk zonder streepAfgelopen dinsdag zijn er, na kennisname van uw aanbevelingen, tijdens de kerkenraadsvergadering dubbeltallen opgesteld voor de aanstaande stemmingsvergadering​. De volgende dubbeltallen zijn opgesteld, beide voor een vacature ouderling pastoraat: Broeder Joost Schouten (Harry vd Eerenbeemtstraat 12 Waalwijk) en broeder Marijn van Zelst (Molenstraat 1 Sprang-Capelle) en daarnaast broeder Kees Smit (Meidoornlaan 7 Sprang-Capelle) en broeder Peter Treffers (Heistraat 111 Sprang-Capelle).
De stemmingsvergadering is DV dinsdag 23 mei aanstaande en vangt aan om stipt 19:30 uur. Belijdende leden van onze gemeente worden hiervoor van harte uitgenodigd, u mag ook een ander stemgerechtigd lid machtigen uw stem uit te brengen, mocht u verhinderd zijn. Daartoe wordt gevraagd een ondertekend machtigingsformulier mee te geven. 
Ook zijn er kandidaten voor de vacature van voorzitter van de diaconie gevonden, de huidige voorzitter zal de kandidaten in volgorde benaderen alvorens er tot een eventuele benoeming overgegaan wordt. 
 

Weekbericht 15 | 11 mei 2017

kerkDiensten zondag 14 mei
09:30 uur: ds. L. Plug – bediening Heilige Doop
 18:30 uur: ds. E.G. de Kruijf, Capelle aan de IJssel
- Zingen voor de dienst: v.m. Psalm 48: 4 en 6, n.m. Psalm 49: 1
- Kinderoppas: Annelieke Timmermans, Linde Spuijbroek, Alize Plug
- Kindernevendienst: groep 1-4
- Kerkauto: H. Haverhals (tel. 06-15216979)
- Collectes: 1e collecte: St. Hulp Oost Europa, 2e collecte: Kerk en Eredienst, 3e collecte: Onderhoud pastorie.

Lees meer