Contact bij levensgebeurtenissen

Bij blijde of droevige omstandigheden wil de gemeente graag met u en jou meeleven. Zulke gebeurtenissen hebben hun doorwerking op het geloof. U en jij worden hartelijk uitgenodigd dergelijke omstandigheden te melden aan de predikant, de pastoraal medewerker, de wijkouderlingen en de bezoekmedewerkers. Hier vindt u de gegevens die u nodig hebt:
– bij urgente gevallen
– wanneer u voorbede wenst en/of vermelding in het kerkblad
– wanneer u bezoek wenst
– in het geval van overlijden
– bij een geboorte, of wanneer jullie willen laten dopen
– bij een jubileum
– wanneer jullie willen trouwen.

 

In urgente gevallen

Als er direct contact nodig is vanwege een urgente situatie, kunt u het beste overdag proberen de predikant of pastoraal medewerker te bellen. Bij geen gehoor bij beiden kunt u proberen te bellen:
de scriba van de kerkenraad, dhr. J.C. Lam, 0416-282328
een ouderling.

Wanneer u voorbede wenst en/of vermelding in het kerkblad

Als u of jij voorbede wilt (zondag in de eredienst) of voor het medeleven, vermelding in kerkblad Voetius wenst, is het nodig om op tijd contact te leggen. Dit kan via pastoraat@hervormd-sprang.nl. Voor de voorbede kan dit tot en met zaterdagmorgen. Als zich acuut iets voordoet waarvoor u voorbede wenst, kunt u uiteraard ook na vrijdagmiddag telefonisch contact zoeken. Ga voor telefoonnummers naar https://www.hervormdsprang.nl/contact/
Voor vermelding in het kerkblad kan men tot en met maandag contact leggen via het genoemde mailadres en via de telefoon.
Om meerdere redenen (o.a. privacy, maar ook omdat we niet alles kunnen weten) zal er geen voorbede worden gedaan, en ook geen vermelding in het kerkblad zijn, als die wens niet kenbaar wordt gemaakt.

Wanneer u (niet acuut) bezoek wenst

Als u of jij bezoek wenst, om welke reden dan ook, of u wilt doorgeven dat een geliefde of bekende van u bezoek nodig heeft, kunt u dat aangeven via mailadres: pastoraat@hervormd-sprang.nl.

Bij overlijden

Bij het overlijden van een geliefde zijn we als gemeente van harte bereid mee te leven, een rouwdienst te houden of een bijdrage te leveren aan de rouwsamenkomst. We verzoeken u bij een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met:
– de predikant of pastoraal werker om nadere afspraken te maken ( https://www.hervormdsprang.nl/contact/ )
– de ouderlingen kerkrentmeesters voor de huur van het kerkgebouw of het Jeugdcentrum. Voor contactgegevens zie deze pagina, onder het kopje “Huur kerkgebouw”.

Bij geboorte, of wanneer jullie willen laten dopen

Wat een zegen als je een kind mag krijgen! Wat is het dan goed om dat te delen met de gemeente. Wij hechten er waarde aan om met elkaar mee te leven via het kerkblad Voetius. Ook vinden we het belangrijk om de HEERE te danken voor een geboorte. In de regel wordt ook pastoraal aandacht geschonken aan een geboorte, in de vorm van een bezoekje. Tegelijk kan er ook veel verdriet zijn, of grote zorgen, rondom een geboorte. Ook dan is medeleven en voorbede essentieel, en kan pastoraal bezoek belangrijk voor je zijn. Voor dit alles is het nodig dat het pastorale team op de hoogte gebracht wordt. Dit kan via: pastoraat@hervormd-sprang.nl. Ook kan je telefonisch contact opnemen met de dominee of de pastoraal medewerker. In de regel zal de dominee contact opnemen om af te stemmen wat jullie behoefte is.
Daarbij zal ook de doop ter sprake komen (meer info op deze pagina)

.

Bij een huwelijk

De kerkenraad is blij wanneer a.s. echtparen kiezen voor het christelijk huwelijk en Gods zegen daarover willen ontvangen.
Op deze pagina is informatie te vinden over het contact wat daarvoor nodig is.​