Contact bij levensgebeurtenissen

Bij blijde of droevige omstandigheden wil de gemeente graag met u en jou meeleven. Zulke gebeurtenissen hebben hun doorwerking op het geloof. U en jij worden hartelijk uitgenodigd dergelijke omstandigheden te melden aan hen die pastorale bijstand verlenen (de predikant, de pastoraal medewerker, de wijkouderlingen en de wijkteams). Hier vindt u de gegevens die u nodig hebt:
– bij urgente gevallen
– wanneer u voorbede wenst en/of vermelding in het kerkblad
– wanneer u bezoek wenst
– in het geval van overlijden
– bij een geboorte, of wanneer jullie willen laten dopen
– bij een jubileum
– wanneer jullie willen trouwen

Onderaan staan alle contactgegevens.

In urgente gevallen

Als er direct contact nodig is vanwege een urgente situatie, kunt u het beste overdag proberen de dominee te bellen (voornamelijk maandag-donderdag) of de pastoraal medewerker (voornamelijk maandag, dinsdag en vrijdag). In de avonduren en in het weekend kunt u hen ook eerst proberen te bereiken. Hun contactgegevens staan onderaan deze pagina vermeld. Bij geen gehoor bij beiden kunt u proberen te bellen:
De voorzitter van de kerkenraad, Dhr. J. Uijl, 06-43476841
De scriba van de kerkenraad, Dhr. J.C. Lam, 0416-282328
De wijkouderlingen (zie hier onder)

Wanneer u voorbede wenst en/of vermelding in het kerkblad

Als u of jij voorbede wilt (zondag in de eredienst) of voor het medeleven vermelding in kerkblad Voetius wenst, is het nodig om op tijd contact te leggen. Dit kan via mailadres: pastoraat@hervormd-sprang.nl .
Voor de voorbede kan dit tot en met vrijdagmiddag. Als zich acuut iets voordoet waarvoor u voorbede wenst, kunt u uiteraard ook na vrijdagmiddag telefonisch contact zoeken. De telefoonnummers staan hieronder vermeldt.
Voor vermelding in het kerkblad kan men tot en met maandag contact leggen via het genoemde mailadres en via de telefoon (als het kerkblad die week verschijnt).
Om meerdere redenen (o.a. privacy, maar ook omdat we onmogelijk alles kunnen weten) zal er geen voorbede worden gedaan, en ook geen vermelding in het kerkblad zijn, als die wens niet kenbaar wordt gemaakt.

Wanneer u (niet acuut) bezoek wenst

Als u of jij bezoek wenst, om welke reden dan ook, of u wilt doorgeven dat een geliefde of bekende van u bezoek nodig heeft, kunt u dat aangeven via mailadres: pastoraat@hervormd-sprang.nl.

Bij overlijden

Bij het overlijden van geliefde is de kerk van harte bereid mee te leven, een rouwdienst te houden of een bijdrage te leveren aan de rouwsamenkomst. We verzoeken u bij een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met:
– de predikant of pastoraal werker om nadere afspraken te maken (zie contactgegevens).
– de ouderlingen kerkrentmeesters voor de huur van het kerkgebouw of het Jeugdcentrum. Voor contactgegevens zie deze pagina, onder het kopje “Huur kerkgebouw”.

Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.

 

Bij geboorte, of wanneer jullie willen laten dopen

Wat een zegen als je een kind mag krijgen! Wat is het dan goed om dat te delen met de gemeente. Wij hechten er waarde aan om met elkaar mee te leven via het kerkblad Voetius. Ook vinden we het belangrijk om de HEERE te danken voor een geboorte. In de regel wordt ook pastoraal aandacht geschonken aan een geboorte, in de vorm van een bezoekje. Tegelijk kan er ook veel verdriet zijn, of grote zorgen, rondom een geboorte. Ook dan is medeleven en voorbede essentieel, en kan pastoraal bezoek belangrijk voor je zijn. Voor dit alles is het nodig dat het pastorale team op de hoogte gebracht wordt. Dit kan via: pastoraat@hervormd-sprang.nl. Ook kan je telefonisch contact opnemen met de dominee of de pastoraal medewerker (contactgegevens staan hierboven). In de regel zal de dominee contact opnemen om af te stemmen wat jullie behoefte is.
Daarbij zal ook de doop ter sprake komen (meer info op deze pagina)

 

Bij een huwelijk

De kerkenraad is blij wanneer a.s. echtparen kiezen voor het christelijk huwelijk en Gods zegen over hun huwelijk willen ontvangen.
Op deze pagina is informatie te vinden over het contact wat daarvoor nodig is.

 

Contactgegevens

Predikant:
Ds. E. van Wijk
(E) predikant@hervormd-sprang.nl
(T) 0416-272380


Pastoraal medewerker:

dhr. A. Noorland
(E) pastoraalwerker@hervormd-sprang.nl
(T) 06-20584814


Ouderling Wijk Noord (de wijkindeling kunt u vinden via
https://www.hervormdsprang.nl/wijkindeling/ ):
Peter Nieuwkoop

(E) p.h.nieuwkoop@hervormd-sprang.nl

(T) 06-10205948

 

Ouderling Wijk Zuid (de wijkindeling kunt u vinden via https://www.hervormdsprang.nl/wijkindeling/ ):
Mark Boogaarts

(E) m.d.boogaarts@hervormd-sprang.nl

(T) 0416-344407