Collectemunten

In onze gemeente is het mogelijk om collectemunten te kopen.

U maakt dan vooraf geld over op de rekening van de kerk (bankrekening NL79 RABO 0373729448, t.n.v. CvK, Sprang), met vermelding van het aantal munten en de kleur. Op deze manier kunt u uw giften aan de kerk goed administreren en deze bij uw belastingaangifte doorgeven. U ontvangt ook altijd een kwitantie.

Waarde per collectemunt
Groen: € 0,75 (per 10 munten te bestellen)
Blauw: € 1,50 (per 10 munten te bestellen)
Grijs: € 2,50 (per 10 munten te bestellen)
Goudgeel: € 10,00 (per stuk te bestellen)
Deze laatste munt is altijd handig bij belangrijk collectes, zoals Bid- en Dankstond, en Kerst of bij projecten, rampen enz..

Eens per maand kunt u de munten afhalen in de kamer van de kerkrentmeesters achter in de kerk tussen 19.30 – 20.00 uur. Via de website, Voetius en andere nieuwsberichten wordt vermeld op welke dag dat is.