Links

Kerkelijke links

PGML

De Hervormde gemeente te Sprang is onderdeel van het samenwerkingsverband van PKN kerken
PGML staat voor: Protestantse Gemeente Midden Langstraat.
De PGML is het samenwerkingsverband van kerkelijke gemeenten in de midden-Langstraat die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren.
Doel is onze gemeenten te ondersteunen bij hun Evangeliegetuigenis.
Onderlinge ontmoetingen en bezinningsmomenten zijn het kloppend hart van de samenwerking in diaconaat, beheer, pastoraat, jeugdwerk en vorming en toerusting.

De kerken van de PGML zijn:

Scholen