Jeugd

Als Hervormde gemeente Sprang mogen we enorm gelukkig zijn met en trots zijn op de grote groep jeugd die we tot de vaste kern van onze gemeente mogen rekenen. Voor en door deze groep wordt dan ook behoorlijk wat georganiseerd. In dit overzicht vindt u informatie terug over alle organen binnen onze gemeente die zich richten op jeugd.

Algemene vragen over, interesse naar het uitvoeren van of deelnemen aan het jeugdwerk in Sprang? Neem contact op met onze jeugdouderling!
Contactpersoon: Sander Kerstens, Jeugdouderling
Email: s.l.kerstens@hervormd-sprang.nl
Telefoon: 0623459475 

 

Kindernevendienst

Om de betrokkenheid van de kinderen bij het Woord te vergroten is er iedere zondag in de morgen kindernevendienst. Wekelijks voor de groepen 1 t/m 4 en om de week voor de groepen 1 t/m 6.
De kinderen vertrekken na het gebed en komen bij het laatste lied weer binnen. Ze volgen een eigen programma. Tijdens kinderdiensten of op christelijke feestdagen is er geen kindernevendienst.
Contactpersoon: Andra voor de Poorte
Email: knd@hervormd-sprang.nl 

 

Oppas

Iedere zondagmorgen is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
Contactpersoon: Sanne Bogers

 

Spoorzoekers

Op dinsdagavond komen de Spoorzoekers bij elkaar. Deze club is bedoeld voor kinderen van groep 5 en 6 van de basisschool.
Contactpersoon: Renate Treffers
Email: renatetreffers@hotmail.com

Fellows

De naam Fellows betekent “kameraden / vrienden”, maar ook “leden”. En als kerk willen we ook aan deze “jonge” leden vertellen wie Jezus is. Fellows is voor iedereen die in groep 7 of groep 8 zit. Het is op dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.30 uur (basiscatechese). Aansluitend willen we met elkaar nog een leuke activiteit in het Jeugdcentrum doen. Het programma is dan om 20.00 uur afgelopen. Je hoeft je niet vooraf op te geven, maar we hopen je wel te ontmoeten op de dinsdagavond.
Contactpersoon: Martine Bogers, Henko Lam en Janske van Aalsburg
Email: arjanenmartinebogers@gmail.com

12 t/m 15 catechese

Iedere week is er op maandagavond catechese voor deze leeftijd van 12 t/m 15 jaar. We proberen te organiseren dat de avonden voor iedere catechisant (tenminste om de week) zullen starten met een maaltijd. Een paar catechisanten zijn te gast bij een gemeetelid of bij een echtpaar en delen zo het leven. Vervolgens worden de catechisanten om 19 uur verwacht in het Jeugdcentrum. Daar krijgen ze onderwijs naar aanleiding van het Schriftgedeelte voor de eerstvolgende eredienst waarin Ds. Van Wijk voorgaat. De opzet is dat zij niet de enige zijn die dit onderwijs krijgen, maar dat er ook gasten bij zijn. Die gasten zijn volwassenen die twee dingen willen: 1. ook onderwijs krijgen, en 2. de tieners ontmoeten als gelijkwaardigen. Onder begeleiding van de mentoren, Nelleke Ros, Ellen Nieuwkoop en Ds. Van Wijk zullen de tieners in gesprek gaan over het Bijbelgedeelte en over de manier waarop dat met hun leven en geloof te maken heeft. Daarbij doen de gasten mee, zonder dat van hen wordt verwacht dat ze bijvoorbeeld uitleg geven. Het is juist de bedoeling dat ze net als de tieners meedoen. Het leren en ontvangen van informatie zit zo verweven in wat voor tieners het belangrijkste is: elkaar ontmoeten en ook zich kunnen spiegelen aan gelovigen die volwassen zijn. Hoe oud zijn de gasten die komen? Er is wat ons betreft geen bovengrens. Hoeveel gasten komen er? We zullen als mentoren er voor zorgen dat het in balans is met het aantal catechisanten.
Hoe gaat dat verder met de catechese op dinsdag in Besoyen? Op dit moment weten we dat nog niet. Als je daar interesse voor hebt, kan je dat hieronder aangeven. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8
Contactpersoon: ds. E. van Wijk
Email: predikant@hervormd-sprang.nl

16+ catechese (t/m 20 jaar)

Iedere week op dinsdagavond om 20:00 uur in het Jeugdcentrum. e avonden hebben een uiteenlopende opzet, zodat er voldoende afwisseling is. We gaan het onder andere hebben over actuele onderwerpen, lastige vragen/kwesties en de praktische toepassing van het geloof. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8
Contactpersoon: Hendrik Raamstijn
Email: h.a.raamstijn@hervormd-sprang.nl

21+
Als je 21 jaar of ouder bent, of je al belijdenis hebt gedaan, is er om de week een 21+ kring (tot ca. 32 jaar). Deze avonden staan in het teken van Bijbelstudie, geloofsgesprek, en onderlinge ontmoeting. In overleg met het catecheseteam van de 16+ leeftijd kan je wellicht op de andere week aanschuiven. Het is goed om daarnaar te informeren. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8

Belijdeniscatechisatie

Wil je belijdeniscatechese gaan volgen? Je bent van harte welkom! Bij de belijdeniscatechese wordt je voorbereid op het leven als belijdend lid. Je krijgt daarom les over de geloofsinhoud. Belangrijker nog is de gezamenlijke zoektocht naar een eigen omgang met God. We voeren geloofsgesprekken, en bepalen samen welke plaats Gods Woord (en jouw contact met Hem) in je leven kan krijgen. Dit jaar is de belijdeniscatechese er alleen voor hen die vrij zeker weten dat ze belijdenis willen doen. De anderen kunnen terecht bij de 16+ catechese (dat is voldoende anders dan voorheen om het te proberen) of bij de 22+. Weet je het nog niet zeker of je belijdenis wilt doen, en heb je vragen, stuur dan een mail naar e.vanwijk@hervormd-sprang.nl . Dat is ook het mailadres om je aan te melden. De uiterste datum voor aanmelding is donderdag 29 september. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8
Contactpersoon: ds. E. van Wijk
Email: predikant@hervormd-sprang.nl

Reisgenoten voor de tieners van 12 t/m 15 jaar

Iedere week is er op maandagavond catechese voor de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. We proberen te organiseren dat de avonden voor iedere catechisant (tenminste om de week) zullen starten met een maaltijd. Een paar (ca. 3) catechisanten zijn dan te gast bij een gemeentelid of bij een echtpaar en delen zo het leven. Vervolgens worden de catechisanten om 19 uur verwacht in het Jeugdcentrum. Daar krijgen ze onderwijs naar aanleiding van het Schriftgedeelte voor de eerstvolgende eredienst waarin Ds. Van Wijk voorgaat. De opzet is dat zij niet de enige zijn die dit onderwijs krijgen, maar dat er ook gasten bij zijn. Die gasten zijn volwassenen die twee dingen willen: 1. ook onderwijs krijgen, en 2. de tieners ontmoeten als gelijkwaardigen. Onder begeleiding van de mentoren, Nelleke Ros, Ellen Nieuwkoop en Ds. Van Wijk zullen de tieners in gesprek gaan over het Bijbelgedeelte en over de manier waarop dat met hun leven en geloof te maken heeft. Daarbij doen de gasten mee, zonder dat van hen wordt verwacht dat ze bijvoorbeeld uitleg geven. Het is juist de bedoeling dat ze net als de tieners meedoen. Het leren en ontvangen van informatie (catechese) zit op deze wijze verweven in wat voor tieners het belangrijkste is: elkaar ontmoeten en ook zich kunnen spiegelen aan gelovigen die volwassen zijn. Zo wordt Follow Me, ook Follow me. Hoe oud zijn de gasten die komen? Er is wat ons betreft geen bovengrens. Hoeveel gasten komen er? We zullen als mentoren er voor zorgen dat het in balans is met het aantal catechisanten. De oproep is nu als volgt. Ten eerste: Wie wil tieners te gast krijgen aan tafel? Graag even laten weten aan Ds. Van Wijk: e.vanwijk@hervormd-sprang.nl . Ten tweede: als je te gast wilt zijn op (één of meerdere van) de avonden, geef je dan op via het formulier. Dat is te vinden op de website. Onder het kopje “jeugd” vind je een stukje over de 12 t/m 15 catechese waarin de link is opgenomen. Als je daarop klikt krijg je een aanmeldformulier. Als dat niet lukt, mail of bel dan even met de dominee. Geef je op via: https://forms.gle/v7v1cToj3P76Cp3m8
Contactpersoon: ds. E. van Wijk
Email: predikant@hervormd-sprang.nl

De ZAAC

Hey jij daar! Zit je in klas 1,2,3 of 4 van de middelbare school dan is de ZAAC de club voor jou! Elke zaterdagavond staat er een spetterend programma voor jou klaar! (Op de tweede zaterdagavond van de maand is dat bij FRIENDS in Doeveren.) We ontmoeten elkaar in ’t Honk van het Jeugdcentrum, de deuren gaan open om 19:45 en rond 22:00 is het programma afgelopen. Na afloop kun je gezellig blijven hangen in ’t Honk voor een potje tafelvoetbal, pingpong of gewoon om gezellig na te kletsen. Wil je de exacte data weten? Kijk dan in de agenda van Hervormd Sprang. Tot zaterdag!

Contactpersoon: zaac@hervormd-sprang.nl

 

 

VBK/VBK+ – VakantieBijbelKlub

Al ruim 25 jaar wordt in de laatste week van de zomervakantie de VBK gehouden op het Molenplein in Sprang. Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt er een gevarieerd programma aangeboden voor kinderen van 4-12 jaar.
Ieder jaar staat een nieuw thema centraal. Het programma biedt creativiteit, actie, spel en er wordt gezongen en een Bijbelverhaal verteld. De VBK vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, waar ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Doel is om de kinderen iets van de liefde van Jezus door te geven.
De kinderen van 10-12 jaar, de Yellow Kids, hebben een eigen tent. Zij hebben een eigen programma met net wat meer uitdaging, afgestemd op hun leeftijd. Op zondag wordt de VBK afgesloten met een welkomstdienst in de kerk.
’s Avonds komen de tieners die op de middelbare school zitten bij elkaar voor hun programma. (de VBK+).
Hierbij zijn vaak ook activiteiten buiten de tent georganiseerd en wordt de vrijdagavond traditioneel afgesloten met een spectaculair eindspel en gezellig kampvuur.
C
ontactpersoon: Sander Kerstens, Jeugdouderling
Email: s.l.kerstens@hervormd-sprang.nl

Bekijk hier de VBK pagina.

Jeugdraad

De jeugdraad is een overleg tussen alle jeugdwerkers uit onze gemeente en mede-verantwoordelijk voor activiteiten die club-overstijgend zijn. Denk aan het startweekend en het jaarlijks terugkerende kamp dat vanuit onze gemeente wordt georganiseerd.
Contactpersoon: Sander Kerstens, Jeugdouderling
Email: s.l.kerstens@hervormd-sprang.nl

 

Soos(+)

Elke zondagavond na de avonddienst komen jongeren vanaf 16 jaar samen in het Honk in het Jeugdcentrum. Vooral gezellig samen zijn, een pijltje gooien, een tafelvoetballetje trappen, een pingpongballetje slaan en een goed gesprek. Eén keer in de maand soos+, een avond met meer verdieping op basis van een thema dat voorbereid is door één van de jongeren.
Contactpersoon: Marijn van Zelst
Email: marijnvanzelst@gmail.com