Actie Kerkbalans 2024

Meer informatie en uitleg over het geven van een periodieke gift vind u op: VoorDeVolgendeGeneratie.nl

College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de gebouwen en financiën van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goed en betrouwbaar werkgever kan zijn. Het doel hiervan is ruimte scheppen voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente. Van groot belang is dus de zorg voor een passende plaats waar de eredienst ongestoord en ordelijk kan verlopen.

Beheer en onderhoud gebouwen: kerk, pastorie en Jeugdcentrum. Dit is inclusief verwarming, licht, geluid en in de kerk specifiek het orgel. In het Jeugdcentrum betreft het de inventaris en goede ICT-voorzieningen.

  • Veiligheid van deze gebouwen, maar ook de zorg voor een veilig samenkomen.
  • Jaar- respectievelijk functioneringsgesprekken met de predikant en de pastoraal werker. Bij het gesprek met de predikant zijn ook andere kerkenraadsleden aanwezig.
  • Voortgangsgesprekken met de kosters, organisten en beheerders van het Jeugdcentrum.
  • Beheer van de financiën door de inzameling via collectes, het verjaardagsfonds, Actie Kerkbalans en andere geldwervende acties, bijv. de jaarlijkse rommelmarkt en de oliebollenactie, zonder winstoogmerk. Het opstellen van een begroting en een jaarrekening.
  • Beheer van het vermogen. Het grootste deel van het vermogen bestaat uit de gebouwen, het overige deel uit spaartegoeden op diverse banken. Met het vermogen wordt niet gespeculeerd o.i.d.
  • De zorg voor PR en informatieverstrekking aan de gemeenteleden, zoals het beheer van de website, Nieuwsbron, Appostel en andere communicatiemiddelen.
  • Het beheer van het archief. Hiervoor zijn 2 gemeenteleden actief die regelmatig hun bevindingen terugkoppelen met het college.

Leden college van kerkrentmeesters

William Haverhals, voorzitter: w.j.haverhals@hervormd-sprang.nl
Peter Treffers, secretaris: p.treffers@hervormd-sprang.nl
Maurice Ros, penningmeester: m.ros@hervormd-sprang.nl
Cees Kamsteeg, algemene zaken: c.kamsteeg@hervormd-sprang.nl
Joost Schouten, communicatie: j.schouten@hervormd-sprang.nl
Toine Bogers, onderhoud en beheer: a.j.bogers@hervormd-sprang.nl; 

Het college van kerkrentmeesters laat zich bijstaan door de commissie van advies en bijstand. De commissie bestaat uit 3 leden waarvoor geen rooster van aftreden is opgesteld. Dit is vanuit de historie gegroeid en altijd zo gebleven. Zij verlenen talrijke diensten en nemen zodoende het college werk uit handen.

Kees Roubos: k.roubos@hervormd-sprang.nl
Marcel Wagemakers: m.wagemakers@hervormd-sprang.nl
Erik van der Klooster: e.vdklooster@hervormd-sprang.nl

Voor algemene vragen aan het CvK kunt u zich ook richten tot: cvk@hervormd-sprang.nl