Hoe kan ik, naast de diensten, gebruik maken van het kerkgebouw?
Indien u de kerk wilt huren, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Dhr. J. Uijl
j.uijl@hervormd-sprang.nl
tel. 0416 277894
Mobiel 06 43 47 68 41

Wij willen ons kind laten dopen, kan dat?

Ja, dat kan. De gemeente kent kinder- en volwassendoop. Kinderen worden gedoopt op voorstel van hun ouders. Geregeld geeft de kerkenraad ouders gelegenheid hun kind te laten dopen. In het kerkblad Voetius is te lezen wanneer en hoe ouders ‘doopaangifte’ kunnen doen. Daarop vindt ‘doopzitting’ plaats. Dit is een gesprek van de doopouders met de predikant en een ouderling, circa een uur, in de week voorafgaand aan de doop. Het tijdstip staat telkens in Voetius vermeld en wordt in overleg met de a.s. doopouders bij de doopaangifte vastgelegd. Van de ouders, die een kind laten dopen, moet tenminste een van de twee zelf gedoopt zijn. We zien het liefst dat ouders, die een kind willen laten dopen, zelf belijdenis hebben gedaan of bereid zijn belijdeniscatechisatie te gaan volgen.
Predikant:
Tel: 0416-272380
E-mail: predikant@hervormd-sprang.nl

Wij willen trouwen in de kerk, kan dat?

De kerkenraad is blij, wanneer a.s. echtparen kiezen voor het christelijk huwelijk en Gods zegen over hun huwelijk willen ontvangen. Het a.s. bruidspaar verzoeken we, wanneer een trouwdatum gekozen wordt, zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze predikant. De predikant zal met het bruidspaar minimaal één gesprek voeren over het christelijke huwelijk en de invulling van de huwelijksdienst. Het bruidspaar krijgt van hem informatie over richtlijnen voor trouwdiensten in onze kerk.
De kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk kan plaatsvinden nadat het burgerlijk huwelijk gesloten is.
In onze gemeente worden geen andere samenlevingsvormen dan het huwelijk van man en vrouw (in)gezegend. Uiteraard is er wel de pastorale zorg voor hen die ongehuwd, c.q. als man en man c.q. als vrouw en vrouw samenleven.
Voor gemeenteleden zijn geen kosten verbonden aan de huwelijksdienst. De collecte die in de huwelijksdienst gehouden wordt, is bestemd voor het werk van het college van kerkrentmeesters.
Bruidsparen die de collecte in de huwelijksdienst willen bestemmen voor een zelf gekozen (diaconaal) doel, krijgen daartoe de mogelijkheid, Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken, draagt zelf bij aan de kosten van de kerkdienst met een bedrag van € 300,-. De collecte is dan vrij te besteden.
Voor niet-gemeenteleden wordt altijd € 300,- in rekening gebracht. De collecte die in de dienst gehouden wordt is vervolgens vrij te besteden.

Kan de Hervormde Gemeente te Sprang een begrafenis voor ons verzorgen?

Bij het overlijden van geliefde is de kerk van harte bereid mee te leven, een rouwdienst te houden of een bijdrage te leveren aan de rouwsamenkomst. We verzoeken u bij een overlijden zo spoedig mogelijk contact op te nemen met:
–    de predikant (of bij geen gehoor de pastoraal werker) om nadere afspraken te maken.
Predikant:
Tel: 0416-272380
E-mail: predikant@hervormd-sprang.nl
Pastoraal werker:
E-mail: a.noorland@hervormd-sprang.nl
–           dhr. Jacob Uijl in geval van gebruik van de kerk of het Jeugdcentrum.
Tel: 06-43476841
E-mail: j.uijl@hervormd-sprang.nl
 
Begrafenissen van gemeenteleden en oud-gemeenteleden
Voor het gebruik van de kerk, de inzet van de koster en de organist bij een
rouwdienst van (oud-)gemeenteleden worden geen kosten berekend. Een gift
hiervoor wordt wel op prijs gesteld.
Voor het gebruik van het Jeugdcentrum na terugkomst van de begraafplaats dient –
zoals ook nu al gebruikelijk is – de vastgestelde vergoeding betaald te worden.
Begrafenissen van niet-gemeenteleden
Voor begrafenissen van niet-gemeenteleden gelden andere regels. Zij mogen
gebruik maken van de kerk volgens de daaraan verbonden regels. Hierbij gelden de tarieven die de gemeente Waalwijk rekent voor het gebruik van de aula aan de Tilburgseweg. De koster is bij de huurprijs van de kerk inbegrepen, de organist niet.