Beleidsplan

Geroepen tot gemeenschap

Beleidsplan

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente in het geloof.  Op welke wijze dat moet gebeuren, wordt verwoord in het vijfjaarlijks beleidsplan dat door de kerkenraad opgesteld moet worden. Het is niet de bedoeling dat het bestaande beleid minutieus wordt verwoord. Wat afgesproken is ligt immers vast in beleidsstukken, protocollen en kerkenraadsbesluiten. Voor de periode 2015-2020 is ervoor gekozen om op zeven gebieden van het gemeentezijn de aandacht te richten. Deze zeven thema’s zijn:

  1. Eredienst en prediking
  2. Pastoraat
  3. Jeugdwerk
  4. De missionaire opdracht van de gemeente
  5. Diaconaat
  6. Kerkrentmeesterlijk beheer
  7. Bovenplaatselijk gemeentezijn 
Voor de periode 2015-2020 heeft de kerkenraad het beleidsplan :geroepen tot gemeenschap”  vastgesteld.
Daarbij horen ook de volgende beleidsdocumenten: