Beleidsplan

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente in het geloof. In het beleidsplan dat iedere vier jaar door de kerkenraad opgesteld moet worden, wordt verwoord welke visie de kerkenraad daarbij heeft, en welke vragen er op het moment van schrijven liggen voor de periode die voorligt. Voor de periode 2024 – 2028 heeft de kerkenraad het ‘Beleidsplan Hervormde gemeente te Sprang 2024 – 2028’Ā vastgesteld.

In het beleidsplan wordt niet gedetailleerd verwoord hoe de gemeente de dingen doet en hoe ze precies staat tegenover bepaalde zaken. De beschrijving daarvan is terug te vinden in beleidsnotities en kerkenraadsbesluiten. Naast de plaatselijke regeling (versie december 2022) ,die iedere gemeente heeft, heeft onze gemeente ook nog twee beleidsnotities: