Censura morum

Het kan gebeuren dat u zo intens iets tegen iemand hebt, waardoor u zich verhinderd voelt om met dat gemeentelid samen het heilig avondmaal te vieren. Wij vragen u om dan contact op te nemen met iemand van de kerkenraad. Wij maken dan met twee ambtsdragers met u een afspraak om het daarover te hebben. Samen kijken we naar wat de Bijbel ons zegt hoe hiermee om te gaan. En samen leggen we het probleem in gebed aan de Heere God voor om te vragen of Hij ons hierin de weg wil wijzen.