Belangrijke adressen

Predikant

Ds. E. Bouter
Hendrik Ido Ambacht
078-6451410
predikant@hervormd-sprang.nl

Interimpredikant (tot en met 29 februari 2024)

Ds. M. Zijlstra
Ede
06-36533786
m.zijlstra@hervormd-sprang.nl

Scriba

Dhr. J.C. Lam
Lijster 22, 5161 ST, Sprang-Capelle
0416-282328
scriba@hervormd-sprang.nl

Pastoraal werker

Dhr. A. (Arjan) Noorland
06 20584814
pastoraalwerker@hervormd-sprang.nl

Hervormd Jeugdcentrum

Kerkstraat 28, 5161 ED, Sprang-Capelle
0416 274859

Beheer: Joke Haverhals
0416 275329
jeugdcentrum@hervormd-sprang.nl

Kostersteam

Contactpersoon: Marja de Bie
06-57 55 90 63
koster@hervormd-sprang.nl

Huur kerkgebouw

Dhr. W. Haverhals
0416 794047

W.J.Haverhals@hervormd-sprang.nl

Voetius

Dhr. A. Bogers
06-13943417
diaconie@hervormd-sprang.nl
(voor alle zaken omtrent Voetius, zoals het abonnementsgeld, de bezorging, het aanvragen of opzeggen van het abonnement en doorgeven van verhuizingen).

Preekvoorziening/gastvoorgangers

Dhr. K. Kerstens
06-30037134
k.kerstens@hervormd-sprang.nl