Belangrijke adressen

Predikant

Ds. E. Bouter
Hendrik Ido Ambacht
078-6451410
predikant@hervormd-sprang.nl

Scriba

Dhr. J.C. Lam
Lijster 22, 5161 ST, Sprang-Capelle
0416-282328
scriba@hervormd-sprang.nl

Pastoraal werker

Dhr. A. (Arjan) Noorland
06 20584814
pastoraalwerker@hervormd-sprang.nl

Hervormd Jeugdcentrum

Kerkstraat 28, 5161 ED, Sprang-Capelle
0416 274859

Beheer: Joke Haverhals
0416 275329
jeugdcentrum@hervormd-sprang.nl

Kostersteam

Contactpersoon: Henk van Zelst
0416 272894
06 278 697 99
koster@hervormd-sprang.nl

Huur kerkgebouw

Dhr. J. Uijl
0416 277894
06 434 768 41
j.uijl@hervormd-sprang.nl

Voetius

Dhr. A. Bogers
06-13943417
diaconie@hervormd-sprang.nl
(voor alle zaken omtrent Voetius, zoals het abonnementsgeld, de bezorging, het aanvragen of opzeggen van het abonnement en doorgeven van verhuizingen).

Preekvoorziening/gastvoorgangers

Dhr. K. Kerstens
06-30037134
k.kerstens@hervormd-sprang.nl