Bidden en danken

Als christelijke gemeente kunnen we niet zonder gebed. Het gebed is ons gesprek met God, onze Vader. In het gebed is er ruimte voor het loven en prijzen van de Heere God, en we danken Hem voor Zijn Zoon de Heere Jezus en Zijn Heilige Geest. We mogen alles bij de Heere neerleggen, verdriet en vreugde en ook onze voorbede voor de gemeente en de wereld om ons heen.

Onderstaande voorbedepunten kunt u gebruiken als handreiking voor uw eigen gebed.

www.gzb.nl/actueel/gebedspunten

www.opendoors.nl/bid

Wilt u blijvend bidden voor onze kerkenraad, ds. Plug en pastoraal werker M. Stehouwer.