Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior

De Christelijk Gemengde Zangvereniging Excelsior is opgericht op 25 februari 1885 en is daarmee de oudste vereniging in Sprang-Capelle. Momenteel heeft het koor 44 actieve leden. Samen ver-zorgen zij  concerten in binnen- en buitenland. Vaak wordt opgetreden in zorginstellingen en verleent Excelsior medewerking aan kerkdiensten. Het hoogtepunt voor Excelsior is  het jaarlijks  ‘Zingen in de kerstnacht’. Indrukwekkend daarbij  is het slot wanneer  de kerkklokken luiden  en het koor  in wissel-zang met de gemeente, bij het kaarslicht in de kronen, het bekende ‘Stille nacht, heilige nacht’ zingt.

Steeds gaat het erom door middel van het zingen van het geestelijk lied onze hulde, lof en eer aan de Schepper van hemel en aarde te brengen en het publiek te bemoedigen.

Het koor oefent iedere maandagavond in het Hervormd Jeugdcentrum van 20.00 uur tot 22.00 uur. Als u graag zingt, bent u van harte welkom op ons koor. Er is een goede onderlinge sfeer.

Sinds augustus 2013 staat Excelsior weer onder de bezielende leiding van Henny Blom. Hij is woonachtig in Gorinchem. Van uit zijn professie , muziekleraar, heeft hij veel muzikale hobby’s. Al vele jaren is hij koordirigent bij diverse koren. Daarnaast is hij kerkorganist en stadsbeiaardier in Gorinchem.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het bestuur:

A.J. van Zelst, voorzitter, tel. 272082

  1. Lagerwerf, secretaris, tel. 275128
  2. van Oversteeg, penningmeester, tel. 531898