Gesprekskring Sprang-midden

Ongeveer 1 keer per maand komen we, op maandagochtend of dinsdagochtend, met een aantal personen bij elkaar om een gedeelte uit de Bijbel te bespreken n.a.v. vragen uit een boekje. De kring wordt bij 1 van de kringleden thuis gehouden onder het genot van een kopje koffie of thee en heeft hierdoor een ongedwongen, gezellige sfeer. Nieuwe leden zijn van harte welkom om, samen met ons, te bidden, te praten, te zingen en te luisteren rondom Gods Woord. Contactpersoon: Letty Molegraaf.

Gesprekskring Samen-één

De kring Samen EEN is ontstaan door samenvoeging van de kringen Sprang-Capelle en Sprankerlijk eind 2005. Het unieke van deze kring is dat de kringleden uit verschillende kerkelijke gemeentes komen hier in de regio, zoals Capelle, Loon op Zand en Sprang. Dit gaat erg goed samen. We hebben uiteindelijk het zelfde geloof en de vragen die we hebben m.b.t. het geloof zijn ook niet zo
heel verschillend. De naam Samen EEN komt voort uit het feit we ondanks de verschillen die er zijn we Samen EEN geloof en Samen EEN Vader hebben en bij elkaar kunnen komen en daar over mogen nadenken. Iedere laatste dinsdag van de maand komen we bij een van de kringleden thuis, waar we dan een hoofdstuk behandelen uit een boekje. De Bijbel wordt hierbij als leidraad gebruikt. De avonden beginnen om 20.00 uur maar vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. Twee keer per jaar is er een gezellig avondje, een keer als afsluiting van het seizoen en eenmaal rond kerst. Contactpersoon is: Karoline Kik.

Woensdagavondkring

Wij zijn een kring die al meer dan 15 jaar draait. We variëren in aantal van 10-18 personen. De leeftijd varieert tussen de 25 en 55 jaar. We komen één keer per drie weken bij elkaar. De bijbelgesprekskring is in het honk van het Jeugdcentrum. We waren gewend om de kring bij de kringleden te houden maar door corona en de grootte van de groep zitten we nu in het honk. Om de beurt bereiden twee personen de avond voor. We gebruiken het kringwerkboekje dat door de kringwerkcommissie wordt aangereikt. De avonden zijn gezellig, en ook erg leerzaam. We sluiten het seizoen gezellig af met een BBQ of gezamenlijke eten. Nieuwe leden zijn van harte welkom, ook als je zomaar een keer mee wil doen om de sfeer te proeven. Contactpersoon is Lijnie Bogers.

Zondagavondkring

Deze kring wordt al vele seizoenen gehouden op zondagavond. Er zijn ongeveer tien deelnemers, zowel mannen als vrouwen, en we komen 1x per 4 weken bij elkaar. We doen dat steeds bij iemand anders thuis en ook de voorbereiding wordt steeds afwisselend door twee kringleden gedaan. De avonden zijn gezellig, mede door de huiselijke sfeer en ook erg leerzaam. Nieuwe leden zijn welkom, kom gerust een keer meedoen om de sfeer te proeven. Contactpersoon is Martine Rozenbrand.

Centrale bijbelkring

Het unieke van onze kring is dat hij geleid wordt door de pastoraal werker of de predikant. De kring vindt (ongeveer) om de drie weken op dinsdagavond plaats in het Jeugdcentrum. De kring wordt bezocht door ongeveer 10/15 gemeenteleden. De kring staat open voor alle leeftijden en wordt nu met name bezocht door oudere gemeenteleden. Tijdens de avonden geeft de pastoraal werker of de predikant informatie over het Bijbelgedeelte dat behandeld wordt en gaan we over dit gedeelte met elkaar in gesprek.