Gesprekskring Sprang-midden

Een keer in de maand komen wij op woensdagmorgen van 9.15 – 11.15 uur bij elkaar met een aantal personen om met elkaar een bepaald Bijbelgedeelte te bespreken aan de hand van vragen uit een boekje. Nieuwe leden zijn van harte welkom om met ons te praten, te luisteren, te zingen en te bidden rondom Gods Woord. Uiteraard met een kopje koffie of thee. Contactpersoon: Letty Molegraaf.

Gesprekskring Samen-één

De kring Samen EEN is ontstaan door samenvoeging van de kringen Sprang-Capelle en Sprankerlijk eind 2005. Het unieke van deze kring is dat de kringleden uit verschillende kerkelijke gemeentes komen hier in de regio, zoals Capelle, Loon op Zand en Sprang. Dit gaat erg goed samen. We hebben uiteindelijk het zelfde geloof en de vragen die we hebben m.b.t. het geloof zijn ook niet zo
heel verschillend. De naam Samen EEN komt voort uit het feit we ondanks de verschillen die er zijn we Samen EEN geloof en Samen EEN Vader hebben en bij elkaar kunnen komen en daar over mogen nadenken. Iedere laatste dinsdag van de maand komen we bij een van de kringleden thuis, waar we dan een hoofdstuk behandelen uit een boekje. De Bijbel wordt hierbij als leidraad gebruikt. De avonden beginnen om 20.00 uur maar vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. Twee keer per jaar is er een gezellig avondje, een keer als afsluiting van het seizoen en eenmaal rond kerst. Contactpersoon is: Karoline Kik.

Woensdagavondkring

Wij zijn een kring die al 10 jaar draait. We variëren in aantal van 10-18 personen. De leeftijd varieert tussen de 25 en 55 jaar. We komen één keer per drie weken bij elkaar. De bijbelgesprekskring wordt afwisselend bij de kringleden thuis gehouden. Om de beurt bereiden twee personen de avond voor.  We gebruiken het kringwerkboekje dat door de kringwerkcommissie wordt aangereikt. De avonden zijn gezellig, mede door de huiselijke sfeer en ook erg leerzaam. Nieuwe leden zijn welkom, ook als je zomaar een keer mee wil doen om de sfeer te proeven. Contactpersoon is Lijnie Bogers.

Zondagavondkring

Enkele seizoenen geleden is een bijbelgesprekskring gestart op zondagavond. De kring word door ongeveer tien deelnemers, zowel mannen als vrouwen, tussen de 20 en 45 jaar bezocht. De kring komt 1x per 3 weken bij elkaar. De avonden worden gehouden bij de deelnemers thuis en worden telkens door twee deelnemers voorbereid. De avonden zijn gezellig, mede door de huiselijke sfeer en ook erg leerzaam. Nieuwe leden zijn welkom, ook als je zomaar een keer mee wil doen om de sfeer te proeven. Contactpersoon is Haske van Zelst.

Centrale bijbelkring

Het unieke van onze kring is dat hij geleid wordt door de pastoraal werker of de predikant. De kring vindt (ongeveer) om de drie weken op dinsdagavond plaats in het Jeugdcentrum. De kring wordt bezocht door ongeveer 10/15 gemeenteleden. De kring staat open voor alle leeftijden en wordt nu met name bezocht door oudere gemeenteleden. Tijdens de avonden geeft de pastoraal werker of de predikant informatie over het Bijbelgedeelte dat behandeld wordt en gaan we over dit gedeelte met elkaar in gesprek.