Gereformeerde Zendingsbond

Gereformeerde Zendingsbond (incl. link Vastenhout)-> GZB | zending verbindt

Als kerken wereldwijd hebben we elkaar steeds meer nodig. Het is belangrijk om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te versterken bij het uitvoeren van onze roeping. Daarom zet de GZB zich in om kerken en gemeenten wereldwijd met elkaar te verbinden. Het uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van. Het logo van de GZB, een wereldbol van pijlen die alle richtingen uit wijzen, symboliseert deze verbinding van christenen over de hele wereld.

Het is de wens van de GZB dat alle gemeenteleden in Nederland zich betrokken weten bij zending. Zodat bij allen, jong en oud, het verlangen groeit om de Heere Jezus te volgen en anderen deelgenoot te maken van de liefde van Christus die mensen met God en met elkaar verbindt.

Zie ook www.gzb.nl

Vanuit onze gemeente ondersteunen we het zendingsechtpaar Michiel en Sandra Vastenhout in Mexico.  www.vastenhoutinmexico.nl