IZB

De IZB staat voor zending in Nederland. De IZB verlangt ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is de passie van de IZB dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen. De IZB wil met haar kennis en ervaring de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.

Meer informatie: www.izb.nl