Kerst 2021

Fijn dat u deze pagina bezoekt!

Hier vindt u een overzicht van alle online-diensten tijdens de kerstdagen.

Door de lock-down waar we als samenleving inzitten, kunnen we helaas geen bezoekers ontvangen in de kerk. Dit doet ons uiteraard pijn! Wat hadden we graag de deur open gezet voor iedereen, om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om met anderen samen Kerst te vieren.

Afstand houden, quarantaine…. Het staat allemaal zo haaks op wat Kerst is. Kerst heeft alles te maken met “verbinding”. God, de Schepper van hemel en aarde, heeft Zich aan ons mensen verbonden. Dat deed Hij door te komen delen in ons menselijke bestaan. Dat is wat de geboorte van Jezus is, en waarom in de Bijbel staat dat Jezus ook wel Immanuël genoemd wordt, wat “God met ons” betekent.

Wanneer de deuren weer open zijn ontvangen we graag zoveel mogelijk mensen in onze diensten. Het goede nieuws dat we een Redder hebben, een uiterst betrokken God, en een hoopvolle toekomst, is niet iets van een paar dagen in eind december. Het klinkt het hele jaar door. We halen steeds weer opnieuw ons hart daaraan op! Als u of jij dit leest, bijvoorbeeld via de kerstkaart, weet je dan hartelijk welkom!

 We nodigen u van harte uit om onderstaande diensten live of op een later moment mee te kijken via de website.

Kerstviering senioren

Op dinsdagavond 21 december is de Kerstviering voor senioren gehouden. Er is gezongen door verenigingsleden, dominee Van Wijk heeft een meditatie gehouden, er zijn gedichten voorgedragen en natuurlijk is er een verhaal verteld. U kunt de kerstviering hier terugkijken.

Een hartelijke kerstgroet van de Commissie Seniorenmiddagen en de Mannen- en Vrouwenvereniging

Kerstnachtdienst
Ook dit jaar is er weer een Kerstnachtdienst om 21.30 uur. Deze keer met medewerking van enkele leden van Excelsior en de jongerenband Concrete. Het wordt een online dienst en natuurlijk is het jammer dat we elkaar niet in deze kerk kunnen ontmoeten. We kunnen ons echter wel met elkaar verwonderen over het Wonder van Kerst. We mogen, zelfs in deze donkere tijd, weten dat God onze Vader het Licht van de wereld al gegeven heeft.

1e Kerstdag ochtenddienst: Kerstviering
Om 9.30 uur begint de kerkdienst op 1e Kerstdag. Evenals vorig jaar geen gevulde kerk met meer dan 400 bezoekers. Toch hopen we dat het ons lukt om in gedachten die volle kerk voor ons te zien. Dan zijn we samen in de dienst zonder samen in het gebouw te zijn. We horen over het wonder van de geboorte van Jezus naar aanleiding van wat Lukas schrijft in Lukas 2 vers 7. Dat kan je vinden in de Bijbel in het Nieuwe Testament. Er is een zanggroep. Deze zal zingen bij het orgel en bij de piano en viool.

 

2e Kerstdag ochtenddienst: Kerstviering gericht op kinderen en tieners
Dit jaar valt 2e Kerstdag op zondag. Daarom hebben we zoals iedere zondag twee kerkdiensten. De eerste kerkdienst begint om 9.30 uur. De voorganger in deze dienst, H. Russcher, heeft zich voorbereid op een dienst gericht op kinderen en tieners. Hij hoopt met ons stil te staan bij de namen die door Mattheüs worden genoemd bij zijn beschrijving van Kerst. Wat betekent de naam Jezus? Wat betekent Immanuel?

2e Kerstdag avonddienst: 
De tweede kerkdienst begint om 18.30 uur. De voorganger in deze dienst, R.P. Hoogenboom, hoopt met ons stil te staan bij “de wijzen”. Het thema is “Komt, laten wij aanbidden …  die Koning!”

Nogmaals van harte welkom om deze diensten mee te kijken, live of later, via de website.

Goede en zegenrijke Kerstdagen toegewenst!