Kringwerk

Het kringwerk in onze gemeente groeit! En dat is toch mooi om dat te kunnen zeggen in deze tijd. Er zij op dit moment 9 kringen actief. Er is een grote verscheidenheid van kringen in onze gemeente, verschillen in leeftijd, aantal, hoe vaak men bij elkaar komt, hoe de avond wordt voorbereid. Maar een ding hebben ze wel gemeenschappelijk: de Bijbel gaat open en met elkaar willen we proberen meer te leren van God en de Bijbel. Ook is er altijd een stuk ontmoeting met elkaar, wat ook heel waardevol is.
Via de verschillen de links hiernaast kunt u kijken welke kringen er zijn en wanneer zij bij elkaar komen.

Als kringcommissie organiseren wij ieder jaar een gezamenlijke avond waar bij alle kringen elkaar kunnen ontmoeten. Ook zorgen wij voor het boekje, waar de kringen dan gebruik van kunnen maken. Zo is er wel eenheid in het kringwerk.

Voor nieuwe of geïnteresseerde mensen in het kringwerk: neem even contact op met de kringcommissie en wij proberen dan samen met u een geschikte kring te vinden waar u/ jij zich thuis voelt.

De kringcommissie bestaat uit: Anneliek Timmermans, Wim van de Klooster, Henri en Lijnie Bogers
Tel. 0416-277661 of henri.lijnie@hetnet.nl

Gesprekskring Sprang-Midden

Een keer in de maand komen wij op woensdagmorgen van 9.15 – 11.15 uur bij elkaar met een aantal personen om met elkaar een bepaald Bijbelgedeelte te bespreken aan de hand van vragen uit een boekje. Nieuwe leden zijn van harte welkom om met ons te praten, te luisteren, te zingen en te bidden rondom Gods Woord. Uiteraard met een kopje koffie of thee.

Contactpersoon: Rianne Tanghe

Gesprekskring Sprang-West

Deze kring komt eens per maand op donderdag- of vrijdagmorgen samen bij één van de kringleden thuis. Vanaf 9 uur is er inloop en tijd voor een kopje koffie en een praatje. De kring start om half tien. Met behulp van een Bijbelstudie gaan we met elkaar in gesprek. Dit seizoen(2013-2014) bespreken we een aantal Psalmen.

Contactpersoon: Marga Uijl, tel. 0416 277894

Centrale Bijbelkring

De Centrale Bijbelkring komt in het winterseizoen ongeveer acht keer bij elkaar op dinsdagavond om 20.00 uur. Plaats van samenkomst is het Jeugdcentrum (Kerkstraat 28, Sprang-Capelle). De Bijbelkring wordt geleid door de predikant, ds. L. Plug (e: predikant@hervormd-sprang.nl; t: 0416-272380).

Jongerenkring

De jongerenkring bestaat uit zo’n tien jongeren van 20 t/m 30 jaar en bestaat sinds 2012.
De kring is ontstaan vanwege de behoefte om actief bezig te zijn met de Bijbel, het geloof en de invloed van beiden op het dagelijkse leven.

Iedere drie weken komen we gedurende de wintermaanden op donderdagavond samen. Dit is bij iemand thuis en wordt na de koffie/thee van 20.00 gestart. Twee personen hebben de voorbereiding – er wordt gewerkt aan de hand van een boekje – en zij leiden de avond. Samen zingen, de Bijbel openen, met elkaar spreken, naar elkaar luisteren, om zo te werken aan je persoonlijke relatie met de Heere.
Verder – niet onbelangrijk -, de avonden zijn naast leerzaam bovenal erg gezellig.

Contactpersoon: Martin Lam, tel. nr. 06 57 58 53 14.

Gesprekskring Samen Een

De kring Samen EEN is ontstaan door samenvoeging van de kringen Sprang-Capelle en Sprankerlijk eind 2005.
Het unieke van deze kring is dat de kringleden uit verschillende kerkelijke gemeentes komen hier in de regio, zoals Capelle, Loon op Zand en Sprang. Dit gaat erg goed samen. We hebben uiteindelijk het zelfde geloof en de vragen die we hebben m.b.t. het geloof zijn ook niet zo
heel verschillend. De naam Samen EEN komt voort uit het feit we ondanks de verschillen die er zijn we Samen EEN geloof en Samen EEN Vader hebben en bij elkaar kunnen komen en daar over mogen nadenken.
Iedere laatste dinsdag van de maand komen we bij een van de kringleden thuis, waar we dan een hoofdstuk behandelen uit een boekje. De Bijbel wordt hierbij als leidraad gebruikt. De avonden beginnen om 20.00 uur maar vanaf 19:45 uur staat de koffie klaar. Twee keer per jaar is er een gezellig avondje, een keer als afsluiting van het seizoen en eenmaal rond kerst.

Contactpersoon: Karoline Kik. Kerkstraat 45, 06 49677750 arjan.karoline@hotmail.nl

Donderdagavond kring en woensdagavond kring

In 2007 is deze kring gestart en omdat er steeds nieuwe mensen bij kwamen zijn er 2 kringen op donderdag ontstaan. Dit jaar is er om praktische redenen 1 groep op woensdag en 1 groep op donderdag. De leeftijd van onze kring varieert tussen de 30 en 50 jaar. En we komen een keer per drie weken bij elkaar. De bijbel gesprekskring wordt afwisselend bij de kringleden thuis gehouden. Om de beurt bereiden twee personen de avond voor, uiteraard alleen wanneer je dit fijn vindt om te doen. Het mooie van dit is dat iedereen het weer op zijn of haar manier doet, waardoor er een verscheidenheid aan werkvormen gebruikt wordt.

We gebruiken ieder jaar het boekje wat door de kringcommissie aangereikt wordt. De avonden zijn gezellig en leerzaam. Nieuwe leden zijn welkom, ook als je zomaar een keer mee wil doen om de sfeer te proeven.

Contactpersonen: Henri of Lijnie Bogers. Email : henri.lijnie@hetnet.nl of bel naar : 0416-277661

Zondagavondkring

Enkele jaren geleden is er een bijbelgesprekskring gestart op zondagavond. De kring is gegroeid en bestaat nu uit 2 kringen. De leeftijd varieert tussen de 25 en 50 jaar. Een groep komt elke derde zondagavond van de maand bij elkaar en de ander een keer in de drie weken.
De avonden worden gehouden bij de deelnemers thuis en worden telkens door twee deelnemers voorbereid.

Contactpersonen: Mihaela Maruntelu tel: 0416-273844 email: mihaela.maruntelu@home.nl of
Martine Bogers tel. 0416-282342 email: huizebogers@hetnet.nl