Mannenvereniging Troffel en Zwaard

Als mannenvereniging bestaan we al meer dan 75 jaar en we komen om de 2 weken in het winterseizoen samen voor Bijbelstudie op de woensdagavond in het jeugdcentrum. In ons maandblad “De Hervormde Vaan” staan vragen bij een Bijbelgedeelte en die bespreken we met elkaar. Op dit moment is het ledenaantal erg laag, te laag eigenlijk om voor de toekomst nog een mannenvereniging te hebben. Daarom willen we zo graag dat er mannen bij komen die onze gelederen komen te versterken. Bijbelstudie bevordert immers de groei van ons geloof, en daarmee de groei van de gemeente. Daarom doen we een dringend beroep op mannen uit de gemeente om zo’n 12 maal per seizoen samen te komen, en mocht dit teveel zijn kom dan 6 avonden bijvoorbeeld.

Het is zeer de moeite waard om de mannenvereniging te bezoeken. Je bent van harte welkom.