Missionair

Opdracht

In de bijbel is het Jezus zelf die oproept om het evangelie door te geven. Deze oproep is gericht aan individuele gelovigen en aan de christelijke gemeente als geheel. De Hervormde Gemeente van Sprang wil aan deze oproep gehoor geven en wil het wereldwijde zendingswerk steunen en tegelijkertijd in het eigen dorp doorgeven dat geloof in Jezus Christus waardevol en nodig is. Daarnaast wil de gemeente individuele gemeenteleden stimuleren tot betrokkenheid bij zending en evangelisatie en hen helpen bij het getuigen in de eigen omgeving.

Hoofdlijnen in het missionair beleid

De gemeente wil het zendingswerk zowel financieel als door gebed ondersteunen. Daarnaast wil zij gemeenteleden informeren over het zendingswerk en hen stimuleren om ook zelf hiervoor te bidden en dit werk financieel te ondersteunen. Het GZB-adoptieprogramma Deelgenoten vormt het hart van de betrokkenheid van de gemeente bij zending. Sinds 2014 steunt de gemeente Hans en Gerrie Kasbergen in Malawi.

Op het gebied van evangelisatie wil de gemeente niet-gelovigen bereiken met het evangelie en tegelijk gemeenteleden stimuleren om in hun eigen omgeving het geloof door te geven. Vragen die de gemeente bezighouden zijn: is de gemeente voldoende gastvrij en open? Wat kan de gemeente doen aan negatieve vooroordelen over de kerk? Hoe kan de gemeente in het dorp een positieve uitstraling hebben en laten zien dat geloven de moeite waard is? Er is nog veel te doen op dit gebied en de gemeente hoopt dat zij er (ook de gemeenteleden persoonlijk), de komende jaren verder in zal groeien.

Missionair Team

Wanneer het missionaire werk in de gemeente groeit, is het belangrijk dat ergens het overzicht wordt bewaakt en er voldoende afstemming plaats vindt. Een kritische blik op het werk blijft nodig, voortdurend moet de vraag worden gesteld wat de doelstellingen zijn en op welke manier die in de context van Sprang het beste kunnen worden verwezenlijkt. Het missionair team heeft als taak zich hierover te bezinnen en de verschillende commissies een stukje inhoudelijke visie aan te leveren. Daarnaast stuurt het missionair team alle commissies aan en staat ze bij met advies en ondersteuning. Het missionair team is aanspreekpunt en staat van harte open voor vragen en ideeën over alles wat met zending en evangelisatie te maken heeft. Het missionair team bezint zich op het betrekken van rand- en buitenkerkelijken bij de gemeente. Ook stuurt zij aan op het organiseren van laagdrempelige activiteiten, waarbij gemeenteleden betrokken worden, zoals de wijkontmoetingsavonden, de tentdienst, de bingo tijdens de VBK en het uitdelen van welkomstpakketjes in Landgoed Driessen. Contact: mt@hervormd-sprang.nl  

 

Commissies

De Zending- en Evangelisatiecommissie heeft als één van de belangrijkste taken het ondersteunen en stimuleren van zending- en evangelisatiewerk. Belangrijke activiteiten zijn: jaarlijkse kledinginzameling, GZB en IZB collectes, Adoptieplan Deelgenoten (contact met Hans en Gerrie Kasbergen in Malawi), verkoop van GZB-dagboekjes. Voorzitter van ZeC: Vacature