Fijn dat u deze pagina bezoekt!

Pasen wordt dit jaar wel heel anders gevierd dan we normaal gewend zijn. Je kunt het niet samen in de kerk vieren, er is geen gezamenlijk paasontbijt of koffie drinken na de dienst en misschien ga je ook niet op bezoek bij familie…

Gelukkig kun je nog een heleboel dingen wél doen! Je kunt op zondag kijken naar de kerkdienst en je kunt ook thuis met elkaar Pasen vieren. Want de boodschap van Pasen blijft staan: Jezus is waarlijk opgestaan!

Bij de diensten
We nodigen u van harte uit om onderstaande diensten live of op een later moment mee te kijken via de website. Dat kunt u doen door op deze link te klikken.

Datum Tijd Wat Omschrijving
Woensdag 31 maart 18.30 uur Paasviering senioren Thema: ‘Hij kwam voor mij!’
Donderdag 1 april
Witte Donderdag
19.30 uur Vesper Thema: ‘Op weg naar Pasen’
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
19.00 uur Goede Vrijdag-dienst M.m.v. ds. E. van Wijk
Zaterdag 3 april
Stille Zaterdag
19.30 uur Jongerenvesper Thema: ‘Stilte in het leven’
Zondag 4 april
Eerste Paasdag
9.30 uur Paasviering

M.m.v. ds. E. van Wijk

Na afloop digitaal koffiedrinken

Zondag 4 april
Eerste Paasdag
18.30 uur Paasviering M.m.v. ds. A. de Wit
Maandag 5 april
Tweede Paasdag
9.30 uur Kinderpaasfeest Voor en door kinderen uit de gemeente

 

Paasviering senioren

Ook dit jaar kan de Paasviering voor de senioren van onze gemeente, samen met de leden van de Mannen- en Vrouwenvereniging, niet op de traditionele manier doorgaan. Maar u bent allen van harte uitgenodigd voor de online viering vanuit onze kerk, die te bekijken of te beluisteren is op D.V. woensdagvond 31 maart om 18.30 uur. Het thema van de viering is ‘Hij kwam voor mij!’

De online Paasviering kunt u volgen op de gebruikelijke manier als de zondagdiensten. Of door op deze link te klikken.

 

‘The Passion’ ZAAC

Wanneer:     Witte donderdag, 1 april 2021
Hoe laat:      20:30 uur
Waar:           Online

Dit jaar zijn we helaas niet in de gelegenheid om samen als jeugd in het Jeugdcentrum ‘The Passion’ te kijken. We willen dit bijzondere evenement toch niet zomaar voorbij laten gaan. Het thema van ‘The Passion’ is: #ikbenervoorjou. Juist in deze tijd is het belangrijk om elkaar niet uit het oog te verliezen! Samen kijken en praten we over het Paasverhaal.

Kijk je met ons mee? De link wordt t.z.t. in de groepsapp van de ZAAC gestuurd. Zit je nu niet in de groepsapp, maar wil je toch mee kijken? Stuur dan even een appje naar Arinda: 06-22815308.

Tot dan!

 

Vesper – Witte Donderdag
Wanneer: Donderdag 1 april 2021
Hoe laat: 19:30 uur
Waar: Online
 
Op Witte Donderdag zal er ook dit jaar een korte digitale bijeenkomst zijn waarin we met elkaar op weg gaan naar Pasen. Daarvoor volgen we Jezus in Zijn weg naar het kruis. We luisteren naar liederen, lezen uit de bijbel en thuis kunt u meelezen en meezingen. Op deze manier kunnen we vanuit een stille verwondering samen op weg gaan naar de intense vreugde van Zijn overwinning op de dood.

 

Jongerenvesper – Stille zaterdag

Start:           19:30 uur
Locatie:        afhankelijk van de dan geldende maatregelen, maar ook altijd via deze link.

Wat betekent Stille zaterdag nu eigenlijk in ons dagelijks leven? Hoe passen we deze eeuwenoude gebeurtenis toe in ons leven in 2021? Als jongeren willen we nadenken over het thema: ‘Stilte in het leven’. Wat betekent dit voor mij? Kijk en ontdek met ons mee!

 

Kinderpaasfeest

Vanuit de kindernevendienst is er samengewerkt met de Spoorzoekers om een kinderpaasfeest te maken. Het is een dienst geworden waaraan veel kinderen hebben meegewerkt. Natuurlijk is dit een dienst voor iedereen! De dienst wordt op tweede paasdag uitgezonden maar zal al online gezet worden na de ochtenddienst van eerste paasdag. Kijken jullie mee?

 

Eerste Paasdag – koffiedrinken

Wanneer:        Eerste Paasdag, 4 april 2021
Hoe laat:        10:45
Waar:            Online

Na afloop van de ochtenddienst op Eerste Paasdag hopen we elkaar online te ontmoeten en elkaar weer eens te zien. U kunt zich opgeven voor het koffiedrinken via het aanmeldformulier.

Paasontbijt door de jongeren van de ZAAC

In deze tijd blijft het belangrijk om naar elkaar om te kijken. Om deze reden willen we namens de ZAAC met Pasen ontbijtjes bezorgen bij hen die alleen zijn, en die een hart onder de riem nodig hebben. U kunt iemand opgeven waarvan u denkt dat hij/zij wel een ontbijtje kan gebruiken als bemoediging. Dan zorgen wij van de ZAAC dat deze met Pasen bezorgd wordt! U kunt iemand opgeven kan via deze link: https://forms.gle/EnXMFkAAa5NA7b678.

Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 1 april 2021!

 

Paaskaart

Klik hier voor de paaskaart die in Sprang en Landgoed Driessen huis-aan-huis is bezorgd.

 
Speurtocht ‘Op zoek naar het Paasverhaal’

Hoi, heb je zin om mee te doen met een speurtocht? Je gaat (met je gezin) op zoek naar het Paasverhaal. We hopen dat het Paasfeest door deze speurtocht nóg bijzonderder wordt!

De speurtocht kan op eigen gelegenheid gelopen worden op vrijdag 2 april, zaterdag 3 april en maandag 5 april. Er kan gestart worden tussen 9.00 uur en 16.00 uur. De speurtocht duurt ongeveer 1,5 uur en begint op Beukenlaan 1E. Daar ontvang je de materialen om met de speurtocht mee te doen. Doe je ook mee?!

Uitleg:

 • Op 20 plekken in ons dorp zijn platen opgehangen die gaan over het Paasverhaal. Vanaf de intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem tot en met de opstanding en de verschijning van Jezus aan Zijn discipelen. Deze plekken kun je vinden op de plattegrond.
 • Bij elk huis/ adres vind je één plaat met een vraag of opdracht. Deze voer je uit. Als je een antwoord niet weet, mag je het opzoeken op je telefoon. Dat kan eventueel ook thuis nog… Want het doel is: samen in gesprek en nadenken over Pasen… Tip: voor het beantwoorden van de vragen gebruiken we de Herziene Statenvertaling.
 • Bij elke plaat staat een nummer. Dit nummer moet je goed noteren. Achter dit nummer schrijf je het antwoord van de vraag op.
 • Als je alle platen hebt gevonden én ook alle antwoorden die bij deze nummers horen, dan kun je een zin maken met letters uit deze antwoorden. Vul hiervoor de letters in op de juiste plaats bij de oplossing!
 • Jouw oplossing kun je tot uiterlijk dinsdagochtend 6 april 10.00 uur mailen naar: pasen@hervormd-sprang.nl.
 • Zet er duidelijk je naam, adres en de oplossing in! Onder vermelding van: paasspeurtocht.
 • Onder de goede inzendingen wordt een mooie prijs verloot.
 • Stuur samen met de oplossing ook een leuke foto van jullie groepje/gezin mee, die je gemaakt hebt tijdens deze speurtocht, ook hier kun je een mooie prijs mee winnen.
 • Zorg ten alle tijden dat het veilig is en bewaar 1,5 meter afstand van mensen die niet tot jouw huishouden behoren. Als het te druk is bij een huis, wacht dan of zoek eerst een volgende plaat op.
 • De bewoners van het huis doen graag mee met deze speurtocht. Let op waar je gaat staan/loopt. Zijn de bewoners thuis, zwaai gerust.
 • Je hoeft je voor de speurtocht niet op te geven.

Veel plezier en deel het ‘goede verhaal van Pasen’ met elkaar!

Heb je vragen, neem dan contact op met Marijke Papeveld, Janneke Verwoerd of Margreet Broeders, of stuur een e-mail naar pasen@hervormd-sprang.nl.

 

Gebed

In de tijd voor Pasen staan we stil bij Jezus’ lijden en sterven. Toen alles was gezegd: dat wat Jezus zijn discipelen wilde meegeven, de vragen die Hem gesteld werden, dat wat anderen over Hem zeiden in die laatste dagen en uren, toen Hij stierf nadat Hij uitsprak; ‘het is volbracht’, werd het stil.

Later kwamen er weer woorden. Gelukkig maar. Men raakte niet uitgesproken over dat wonder, tot op de dag van vandaag. Ook over de stilte is ons verteld. Dat Jezus die opzocht, om met Zijn Vader te praten. Dat God er in te vinden is. Laten we daarom naast vertellen over Jezus’ opstanding, ook zwijgen en de stilte zoeken, om er te luisteren, te leren, tot rust te komen en ons met Zijn Geest te laten vullen. Misschien maar eerst, vóór ons bidden, vóór ons vragen..

Spreken en zwijgen. Vragen en luisteren. Voor beide is een tijd. En de huidige tijd is misschien een hele goede tijd omdat te onderzoeken; hoe is dat bij mij? Kan ik, durf ik stil te zijn? Of mag ik juist wat vaker spreken, getuigen? Luister ik naar het antwoord op mijn gebed? Herken ik het, als het anders is dan wat ik had gedacht of gehoopt?

We wensen ieder een gezegende tijd… Een tijd die we veel thuis doorbrengen en waarin we niet in grote kring samen kunnen komen. Toch willen we samen bidden voor onze gemeente. Bid u, bid jij mee?

 • Voor de diensten en samenkomsten die er rondom Pasen zijn; dank voor de mogelijkheden
 • Voor de vervolgde Christenen wereldwijd, die het lijden aan den lijve ondervinden
 • Voor de jongeren in onze gemeente, dat ze onderling verbonden mogen blijven
 • Voor de zieken en eenzamen
 • Voor bezinning; dat we in de stilte God mogen ontmoeten
 • EN DANK!! Voor Jezus’ offer en redding van ieder die Hem wil aannemen.

Voor ideeën, gebedspunten of vragen mail naar gebedsuur@hervormd-sprang.nl.